ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  nagu loodud
süntaktiline struktuur:
  tegusõnafraas
näited:
  See tüdruk mulle justkui loodud, ma pian ikke ta ää võtma.

  Just nagu lootud paar.

  Just nago nad oleks loodod teineteise jäoks olavad.

  King kut loodud jalga.

  Nüid panevad (pesu)künä estuse piale, aga see põle nagu loodud.

  Mõni inimene oo nagu loodud praalima.

  Tüü, mes tä tiib, om kõik nigu luudu paras ja hää.

  Täl om nigu luudu seräne tüü vaim.

  Paras ku luud (loodud) - riide kohta.

  Saistas nii iluste sälgä nigu luud.
levikuala:
  Han, Ridase
  Har, Mõniste
  Juu, Junnküla
  KJn, Soosaare
  Khk, Atla
  Kir
  Mar, Haeska
  Nõo
  Nõo, Tõravere
  Plt, Raasna
  Saa
  Trv
  Trv v. Rõu
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0