ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  kui vene kasukas
süntaktiline struktuur:
  nimisõnafraas
näited:
  See mees on nii kui vene kasukas, tema on igale ilma mõõduta paras- üteldakse nende kohta, kes igaühega hästi läbi saab.

  See mees on nii kui vitt ja vene saabas, passib igaühele ilma mõõduta.
levikuala:
  Nõo
  Pil
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0