ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  paras nagu tädile
süntaktiline struktuur:
  omadussõnafraas
näited:
  See palgijupp oo siie auku nii paras, justkut oleks tädile taa pand.

  Passib kui tädile.

  Lähab kui tädile.

  (Kirve-, labida- jne vars) taga nagu tädil.
levikuala:
  Hls, Uue-Kariste
  Jõh, Kohtla
  KJn, Soosaare
  Kaa, Põllu
  Nõo, Pangodi, Tamsa
  Puh, Kavilda, Siberinurme
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0