ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  paras nagu Kure poisi jumal
süntaktiline struktuur:
  omadussõnafraas
näited:
  Paras jusku Kiiu poissi jumal.
levikuala:
  Kuu
  Kuu, Kolga, Kiiu-Aabla
  Kuu, Muuksi
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0