ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    nagu rasv ratta peal
süntaktiline struktuur:
    peasõnata sekundaartarind
näited:
    See oli tema meelest nagu rasv ratta peal.
levikuala:
    ©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0