ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  nagu valatud
süntaktiline struktuur:
  tegusõnafraas
näited:
  Riided kere järele nii kui valatud.

  Sie kleit on sulle nagu valatud.

  Vii ilos ja sile nigu valatud.

  Küll oo elos, nagu selga valatud.

  Jüst nao valatud jala järele.

  Tuu pruun palit istus täl sälän ku valat.
levikuala:
  Khk, Kalmu
  Mar, Haeska
  Plt, Raasna
  Ris, Vilivalla
  Rõu, Hurda
  VJg, Roela
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0