ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  kui karu perses maasikas
süntaktiline struktuur:
  peasõnata sekundaartarind
näited:
  Nagu maasikas karu persses –kKui miski asi kellekille väga sünnis oli, passis.

  See sünnib sulle otsegu karu perses maasikas.

  See passib nenda temale, otsego karu perses maasik.

  Paras kui maasikas karu persse.
levikuala:
  Amb, Tapa
  Hel
  KJn, Soosaare
vanasõnaseosed:
  EV 3862: Kirp koera perses, maasikas karu perses.
  EV 6250: Iga maasikas põle karu perses.
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0