ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  nagu valatud
süntaktiline struktuur:
  tegusõnafraas
näited:
  Teeb nii iluse töö kui valatud.

  See oo justkui valatud valmis.

  Nagu valmis valat.

  Justkui valan valmis kohe.
levikuala:
  Kse, Hõbesalu
  Kõp, Suure-Kõpu, Kihu
  Saa
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0