ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  nagu rusikas silmaauku
süntaktiline struktuur:
  peasõnata sekundaartarind
näited:
  Vihm oli nagu rusikas silmaauku.

  See ütlemine oli niid küll kut rusikas otse silmaauku.

  Nagu rusik silmaauku.

  Nagu ruskas silmaauku.

  Justku rusik silmäauku.

  Justkut ruusik silmaouku.

  Nagu rusikas silmakulmu.

  See on paras mõõt: rusik silmakulmu - riidlejate sõna.

  Kui sõrm silmaauku.

  Kui kulak silmä pääle.

  Õkva kui kivi Kambja meeste silmamulku.

  Nii kui kivi kuklasse.

  Seo asi om paras kui rusk silmaauku.

  Nii paras noagu ruusikas silmaauku.

  Paras kui rusikas silma peale.

  Sii on paras talle nigu Kamja mehele rusik silma pääle!

  Sii om küll sulle nii paras nigu rusk silmä pääle.

  See on ka paras kui rusikas silma pihta.

  Sii om nii paras nigu Rõngu mehe rusk Kambja mehe silmä pääl.

  Nii paras kui rusikas silma.

  Paras nigu rusk Kamja mehe silma.

  Paras kui rusikas silmaaugus.

  Aga tal oli paras vastus, nagu rusikas silmaaukus!

  Nii paras kui rusik kulmu peale.

  Paras nagu rusikas kulmu piale.

  Paras nagu rusikas silmakulmu pääle.

  Paras ku rusik kulmule.

  On nii hästi kui rusikas kulmu.

  See tuul passib, justkui rusikas silmakulmule.

  See asi on nõnda sama paras kui rusik silma kulmu pääl.

  Sii om sulle nii paras nigu päkk silmän.

  See passib just nagu rusikas silmaauku.

  Passib kui rusikas silmaauko.

  Passib nagu rusik silmaauku.

  See on nii passilik kui rusikas silmaauku.

  Passib nigu rusik Meeri mehe silmaauku.

  Passib nagu rusikas setukese silmaauku.

  See passib sulle väga hästi, nägu rusik Reola mehe silma.

  See passib nenda temale otsego rusik silma pääle.

  Passis nigu rusik Nursi mehe silmä pääle.

  See passib nagu Reola mehele kulak silmä pääle.

  See passib justkui rusik kulmule.

  Passib nindägu rusigas kulmule.

  See passib just nii kui rusik kulmu peale.

  Passib nii hästi kui rusik silmakulmu peale.

  Passib kui rusikas silmamuna.

  Passib nagu sõrm sõbra sitaauku. Öeldud sobiva poldi leidmisel niidumasina parandamise juures.

  Passib nigu sõrm persse.

  Sündü kui kulak silmä pääle.

  Sünnib justkui rusikas haige silma piale.

  Sünnib kui rusik silmakulmu pääle.

  Sünnib nagu rusikas kulmu piale.

  Sünnis kui rusk Kamja mehe silma pääle.

  Ta sünnüs ku Kamja mehe rusk silma pääle.

  Ta sünnüs ku kulak silmä pääle.

  Sünnüs nigu rusik Nursi naase silmäle.

  Sünnüs nigu sõrm persehe.

  Hakkas nagu rusikas silmaauku.

  Hakkab kui rusikas silmakulmu pääle.

  Istub kui rusikas silmaauku.

  Istub nagu rusik silmaauku. Üldse töö juures on istuv sõna õige sagedane nähtus, seal kus osasid kokku sobitatakse. Sama öeldakse ka söögilauas, eriti kasutatav meeste kõnes näiteks lihatoidu juurde pakutakse mädarõigast, siis vastus oleks järgmine: Vohh, see juba istub siia juurde.

  Istus nigu rusik silmämulku.

  Puest ostetud palitu istub hiaste nagu rusikas silmaaukus.

  Kulub ära nagu rusikas silmakulmule.

  Kõlbab nagu rusikas kulmu peale.

  Läks jutkut ruusik silmaauku.

  Läheb kui rusikas silma.

  Seo pulk läts mulku mõnõ pauguga, õkva kui kivi silmamulku.

  Sobib nagu rusikas silmaauku.

  Kaeh, tuu sõna trehvas (juhtuma) sul õkva nigu rusik silmämulku.

  Taa ütlemine trehvü sul õkva ku rusik silmämulku.
levikuala:
  Emm
  HJn, Peningi
  Han
  Han, Ridase
  Har, Mõniste
  Hel
  Hlj, Läsna
  Hps
  Hää
  Hää, Kägiste
  Hää, Pulgoja
  Iis
  Iis, Tudulinna
  Iis, Uhe
  Juu
  Jõh, Kohtla
  Jõh, Kohtla, Metsa
  Jõh, Päite
  Jõr, Rummu
  Jür, Rae, Limu
  KJn
  KJn, Soosaare
  Kaa, Kellamäe
  Kad
  Kan, Kooraste
  Khk, Kotlandi
  Khk, Lümanda
  Kir
  Koe
  Krk, Nuia
  Krl
  Ksi
  Kuu
  Kuu, Kolga
  Kuu, Tammistu
  Käi, Käina
  Lai
  Lüg
  Noa, Paslepa
  Nõo
  Nõo, Tõravere
  Ote
  Ote, Vastse-Otepää
  Pil, Kõo
  Plt
  Plv, Himmaste
  Puh, Kavilda
  Pöi
  Pöi, Aaviku
  Pöi, Mäe
  Pöi, Reina
  Ran
  Rap v. Mär
  Räp
  Räp, Veriora
  Räp, Veriora, Kirmse
  Rõn
  Rõu
  Rõu, Hurda
  SJn
  SJn, Sürgavere
  Saa
  San, Kuigatsi
  Se
  Se, Järvesuu, Tonja
  Se, Misso, Saagri
  Se, Mäe, Igrise
  Se, Vilo, Ojavere
  Sim, Pudivere
  TMr, Kavastu
  TMr, Vasula
  Tln
  Trm, Avinurme
  Trm, Lohusuu
  Trv
  Tõs
  Tür, Alliku
  Urv
  Urv, Verioja
  VMr, Porkuni
  VNg
  Vig
  Vig, Päärdu
  Vil
  Vil, Uusna
  Vlg
  Vll, Tõnija
  Vän
  Vän, Vana-Vändra, Aluste
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0