ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  koes ja lõimes
süntaktiline struktuur:
  nimisõnafraas
näited:
  See tegu mis sa tegid, oo küll seike, et pole äi kudes äga lõimes.

  Nee seantsed asjad, pole kudes-löimes olnd.

  Ta jutt om välän lõimest ja koest - kõrratu kõnelemisest.

  Nee-p sünni änam mette kudesse äga löimesse - need teod ei kõlba enam mitte kuhugi.

  See kölba mette kudesse äga löimesse.

  Sünni mette kudesse äga löämesse - kui tegu ei mahu normaalse elu raamidesse.

  Seda pole kudes ehk lõimes.

  Ise sa õled sii lõim ja kude, kõneled, tahas ikke tehä ja tegemäta jätta, kõneled edesi-tagasi.
levikuala:
  Emm
  Emm, Sõru
  Hii
  Jäm
  Kaa, Kellamäe
  Khk, Atla
  Kod, Sassukvere
  Pha
  Phl, Kärdla
  Vas v. Se
vanasõnaseosed:
  EV 5791: Lipe kiil om lõimih ja kudõhih.
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0