ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    kui napp ja napa kaas
süntaktiline struktuur:
    nimisõnafraas
näited:
    Nõnda paras kui napp ja napa kaas.
levikuala:
    Krk
vanasõnaseosed:
    EV 13230: Kuida vakk, nõnda kaas.
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0