ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    kut munder
süntaktiline struktuur:
    nimisõnafraas
näited:
    See nii jäme inime, umbest kut munder (rasvane kala).
levikuala:
    Jäm, Hänga
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0