ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    kui jõmm
süntaktiline struktuur:
    nimisõnafraas
näited:
    Taa mõni miis, taa ku jõmm - paks, lühike, töntsakas.
levikuala:
    Plv, Adiste
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0