ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  nagu odravihk
süntaktiline struktuur:
  nimisõnafraas
näited:
  See on lühike ja paks nagu odravihk.

  Lühike kui odravihk.

  Keha kui haovihk.
levikuala:
  Mär
  Rkv
  Trm
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0