ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  madal ja matsakas
süntaktiline struktuur:
  omadussõnafraas
näited:
  See va üks madal matakas inimene.

  Madal matsakas inime.
levikuala:
  Juu, Toomja
  Kse, Hõbesalu
  Kuu, Leesi
  Kuu, Tammistu
  Mar, Haeska
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0