ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    nagu kord varese seljast liugu lasta
süntaktiline struktuur:
    tegusõnafraas
näited:
    Minul naesega elades oli niisugune nagu kord varese seljast liugu lasta - nii lühike oli see aeg.
levikuala:
    Saa
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0