ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    nagu lätikäkk
süntaktiline struktuur:
    nimisõnafraas
näited:
    Juba poisikesest piast paks ja jäme, koolipildi pial teiste hulgas niigu lätikäkk.
levikuala:
    KJn, Paenasti
    Pil
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0