ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    kut kolmenailane säinas
süntaktiline struktuur:
    nimisõnafraas
näited:
    Pörsas kut kolmenailane säinas - lühike ja jäme.
levikuala:
    Pöi, Jõe
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0