ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  nagu pakk
süntaktiline struktuur:
  nimisõnafraas
näited:
  Inimene just naagu pakk.

  Mees nii lühike ja jäme kut pakk.

  Jämme kui mehidsepakk.

  No om see ka naise võtnu, justkui Pikurla painepakk.

  Mõni inime, kes one lühike ja jäme - raiepakk.

  Vat kos tädi, nigu uhmerpakk käib.

  Puurakkõ pakk.

  Naine kui taropakk.

  Suur nagu taro.
levikuala:
  Kam, Kambja
  Kod, Sassukvere
  Kõp, Suure-Kõpu, Kihu
  Pöi, Jõe
  Pöi, Mäe
  Rõu
  Se, Rootova, Tsilli
  Se, Vilo, Olohkuva
  VNg
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0