ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  kivi pea peale jäänud
süntaktiline struktuur:
  lause
näited:
  On kivi pää pääle jäänud.

  Tuu kasus sis hirmsa miheste, toole pane kivikene pää pääle, sis ta-i kasu nii pallu.

  Talle on kasvuajal laud pea peale asetatud, pani kasvu kinni.
levikuala:
  Har, Mõniste
  Hää, Kägiste
  Ran
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0