ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    nagu puuga pähe löödud
süntaktiline struktuur:
    tegusõnafraas
näited:
    Teile on lauaga pähe löödud - lühikesed inimesed.
levikuala:
    Trm
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0