ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  konnale rinnuni
süntaktiline struktuur:
  nimisõnafraas
näited:
  Hein konna rindu.

  Pikk vili, konnä rindu.

  Põud on kinni pannud viljä, konnale rindu.

  Heenä lõsta - konnale rindo.

  Kaer on konna rinnuni.

  Ku linaluum joba ninda pikk om, et konna rinnu ulats, sis ...

  Hein konnale rinnuni, keda sa siit korjad.

  Alguses oli (vili) konnale rinnuni, siis oli endale rinnuni, kui (maa) ära haritud.

  Rohi konna rinnuni.

  Mais kasvanud hästi, ulatab konnale kurgu alla.

  Vaevalt konnale kurgu alt saadik.

  Hein on ainult konna kurgu alt saadik. .

  Vili väga madal, sis öeldaks: jusku kukel kurgu alla.

  Mais juba üle konna põlve.

  Lühikokene one sii kõrs, kukele põlvi.

  Kaarad one kukele põlvi kõik üle välja.

  Vili põllul oli nii veike, et konn võis mõnes kohas vabalt läbi hüpata.

  Mais kasvas, et konn hüppab üle.

  Vili nõnnagu konn kargab üle.

  Hain om sääne, et om nättä, ku konn niidü pääl hüppäs.

  Nii kõhõn vili, et konna kargamine om nätä.

  Vili on nii veikene, et konn paistab seest välja.

  Hein on pikk, et konn upub sissi ärä.
levikuala:
  Hää, Kägiste
  Iis, Uhe
  KJn
  Kod, Assikvere
  Kod, Sassukvere
  Kos
  Krk, Karksi
  Kuu
  Kuu, Tammistu
  Puh
  Räp
  Saa
  TMr, Raadi, Lohkva
  VNg
  Vas, Raudoja
  Vil, Uusna
  Võn < Räp, Meelva
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0