ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  tsõdse tsõõrik, perse höörik
süntaktiline struktuur:
  nimisõnafraas
näited:
  Tuud võit võtta, tuu om illuss hõõrik, tsõõrigu näo ja hõõrigu kihäga.
levikuala:
  Har, Mõniste
  Rõu, Krabi
  Rõu, Roosa
  Urv
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0