ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    kui teistre Mats
süntaktiline struktuur:
    nimisõnafraas
näited:
    Pikk peenlane, lühikene jäme mees kui Teistre Mats.
levikuala:
    Vil
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0