Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

VTK esilehele | VTK Kontakt

VTK-raamat

Artikleid VTK raamatust (//www.folklore.ee/seminar, ISBN 9985-867-11-4). Kõik materjalid kuuluvad autorikaitse alla. Artiklit kasutades viidake selle aadressile.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y

Terve nimekiri


Terve nimekiri

Almeida, Michael J.   Aeg narratiivides

Anttonen, Pertti   Mis on globaliseerumine?

Bennett, Gillian   Oh, vaene kummitus! Usundiline traditsioon juttudes ja diskursuses - raamatututvustus

Blehr, Otto   Rahvausund kui religioosne fenomen

Briggs, Charles L.   Õppida, kuidas küsida. Sotsiolingvistiline hinnang intervjuu rolli kohta sotsiaalteadustlikus uurimistöös

Canepa, Nancy L.   Kohtust metsa: kokkuvõte raamatust "From Court to Forest"

Degh, Linda   Isikukogemuse narratiivide teooria

Dumezil, Geores   Indoeurooplaste müüdid ja jumalad

Eliade, Mircea   Maagid ja ravijad ning nende sakraalsed mudelid

Fialkova, Larisa & Jelenevskaja, Maria N.   Vaimud Kübermaailmas

Fischer, Helmut   Argijutustamine tänapäeval: tekstide kogumise ja töötlemise problemaatikast

Fischer, Helmut   Jutustatud tegelikkus folkloriseerumisprotsessis

Fischer, Helmut   Demütologiseeritud deemon

Fosse, Alessandro Portelli   Ardeatine massimõrv: ajalugu, müüt, rituaal ja sümbol

Foucault, Michel   Mis on autor?

Gaimster, Märit   Germaani kunsti sugemetega vendelaja brakteaadid Gotlandilt

Greer, Germaine   Stereotüüp

Gribova, Ljubov   Tšuudid permi-komi pärimustes ja uskumustes

Harmening, Dieter   Õhtumaine maagia

Harmening, Dieter   Kurat, pattulangemine ja nõidus

Heidemane, Tamâra   Uma imä ja võõrasimä: ista mate un pamate

Herman, David   Narratiivi loogikast

Hewitt, Lynne E. & Zubin, David A.   Deiktiline kese: teooria deiksisest narratiivis

Honko, Lauri   Tühjad tekstid, täis tähendused

Hoppál, Mihaly   Ungari mütoloogilise süsteemi kohta käivaid märkusi

Hoppál, Mihály   Kaetamise uskumusringi algkomponendid

Hufford, David J.   Usundiliste lugude kogemuskeskne analüüs. Näide kummitusjuhtumist

Hundsbichler, Helmut   Deemoni kujutamine pildis keskajast tänapäevani

Jonuks, Tõnno   Sakraalsest kuningavalitsusest Skandinaavia näitel. Definitsioon ja teooria areng

Kaivola-Bregenhøj, Annikki   Skeemi teooria ja konteksti elementide uurimine narratiivi analüüsis

Kaliff, Anders   Kalme ja kultusplats

Kawan, Christine Shojaei   Mõningaid mõtteid rahvusvahelise muinasjutu-uurimise kohta

Kleinman, Arthur   Sümptomite ja haiguste tähendus

Klintberg, Bengt af   Kas eilsed ja tänased muistendid kuuluvad samasse žanrisse?

Konakov, Nikolai   Traditsiooniline moraal ja õigus komi rahvaste mütoloogias

Kõiva, Mare   Diasporaa ja meedia

Kõiva, Mare & Andres Kuperjanov   Sada aastat moodsat folkloristika ja etnoloogia uurimist Hiinas

Kõiva, Mare   Masks on Faces, Faces on the Masks

Kõiva, Mare   1200 aastat virtuaalruumis. ATU 1645A kohanemise näide

Kärsna, Kairika   Referaat: Kübermaailm kui unikaalne suhtlemisruum

Köhler-Zülch, Ines & Kawan, Christine Shojaei   Raamatu "Lumivalgukesel on palju õdesid. Naiskujud euroopa muinasjuttudes" tutvustus

Labov, William   Paljastades narratiivi sündmusstruktuuri

Leach, Edmund   Inimloom ja tema sümbolid

Leino, Pentti   Juttude tõlgendamine folkloristikas

Mugnaini, Fabio   Mazzasprunigliola - raamatututvustus

Nagy, Ilona   Traditsiooniliste narratiivide stsenaarium igapäevases suhtlemises

Nazpary, Yoma   Kõrvaltvaataja pilguga Nõukogude Liidu järgsest Kasahstanist

Nedeljković, Sasa   Rahvus kui religioosne kategooria, natsionalism kui ontoloogia: Serbia juhtum

Ong, Walter J.   Kirjutamine korraldab teadvuse ümber

Pajusalu, Renate   Deiktikud eesti keeles

Palmenfeld, Ulf   Muistendite mõistmisest

Peltonen, Ulla-Maija   Muistin paikat

Pentikäinen, Juha   Muistendi struktuur ja funktsioon

Petzoldt, Leander   Einführung in die Sagenforschung (1999) Raamatututvustus

Price, Merrall Llewelyn   Mõru piim: vasa menstrualis ja kannibal(iseeritud) Neitsi

Primiano, Leonard Norman   Katoliikliku sakraalse materiaalsuse postmodernistlikud jooned

Pöysä, Jyrki   Tähelepanekuid arhiivinaljandite variatiivsusest

Pyysiäinen, Ilkka   Variatsioon kognitiivselt käsitletuna

Rørbye, Birgitte   Rahvameditsiinist meditsiinifolkloristikani

Ryan, Marie-Laure   Kognitiivsed kaardid ja narratiiviruumi konstrueerimine

Schülke, Almut   Ristiusustamine ja kalmeleiud

Scollon, Ron & Scollon, Suzanne   Somaatiline kommunikatsioon: kui kasulik on sõna 'suuline' kõneaktide ja kultuuride iseloomustamisel?

Sontag, Susan   Haigus kui metafoor. Aids ja selle metafoorid

Stahl, Sandra K. D.   Jutud isiklikest kogemustest

Stanonik, Marija   Kirjanduslik folklorism

Sõukand, Renata   Haiguste etioloogia eesti pärimusmeditsiinis

Tangherlini, Timothy R.   See juhtus siin lähedal...

Uljashev, Oleg   Värv komide ettekujutustes ja rahvaluules

Valtaoja, Esko   Seksist köögis ja magalas

Warner, Marina   Koletisest blondiinini

Wehse, Rainer   Kontseptsioonid ja kontseptsioonide muutused Saksa tänapäeva muistendites, lisaks mõni ettepanek uue žanriterminoloogia kohta

Widdowson, John   Kui sa pole hea laps, siis...

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO