Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

E-väljaanded

Sellelt leheküljelt leiate meie e-raamatute nimestiku. Meie perioodilised e-publikatsioonid on Folklore ja Mäetagused.
Raamatud järjestatakse alfabeetiliselt pealkirja, autori eesnime või ISBNi järgi. Järjestamiseks vajutage tabelis vastava lahtri peale.
Lühendite seletused: Est - Eestikeelne raamat. Eng - Ingliskeelne raamat. Ger - Saksakeelne raamat. Erzian - Ersakeelne raamat. Moksha - Mokshakeelne raamat

Näita: Kõik keeled | Inglisekeelsed | Eestikeelsed | Saksakeelsed | Muud keeled

Raamatu pealkiri Raamatu autor ISBN/ISSNKeel

MONUMENTA ESTONIAE ANTIQUAE III PROVERBIA ESTONICA IV Eesti vanasõnad IV Lisad

L. Briedis, A. Hussar, A. Krikmann, V. Pino, E. Rivis, I. Sarv ja R. Saukas

ISBN: ISBN 978-9949-544-86-8

est

56. Kreutzwaldi päevade rahvaluulepäev. Pühendatud Kalle Kasemaa 70. sünnipäevale ja usundiloo uurimisele

Mare Kõiva (koostaja)

ISBN: 978-9949-490-43-1

est

60 aastat eesti koorilaulu multikultuurses Torontos

Triinu Ojamaa

ISBN: ISBN 978-9949-446-84-1

est

Ajalooline pärimus Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogudest

ISSN: 1736-2547

est

Ajalooline pärimus Väike-Maarja kihelkonnast

Olga Männik

ISBN: 9949418038

est

Ajalooline rahvatraditsioon Jõhvi kihelkonnas

E. Tensmann

ISBN: 9949418372

est

Ajalooline traditsioon Ambla kihelkonnast

Berta Tomasson

ISBN: 978-9949-446-02-5

est

Ajalooline traditsioon Haljala kihelkonnast

Helmi Aspel

ISBN: 9949418364

est

Ajalooline traditsioon Hargla kihelkonnast

Alfred Kivirähk

ISSN: 1736-2547

est

Ajalooline traditsioon Järva-Madise kihelkonnast

Elfriede Änilane

ISBN: 978-9949-446-07-0

est

Ajalooline traditsioon Kanepi kihelkonnast

Helmi Preem-Aspel

ISSN: 1736-2547

est

Ajalooline traditsioon Kõpu kihelkonnast ja Viljandi kihelkonna läänepoolsest osast

Ants Vihman

ISBN: 978-9949-446-14-8

est

Ajalooline traditsioon Lüganuse kihelkonnast

Leida Otsa

ISBN: 9949418380

est

Ajalooline traditsioon Paide ja Anna kihelkondadest

Hilda Kõrge

ISBN: 978-9949-446-03-2

est

Ajalooline traditsioon Peetri kihelkonnast

Rudolf Stokeby

ISBN: 978-9949-446-04-9

est

Ajalooline traditsioon Põlva kihelkonnast

A. Madiberg

ISSN: 1736-2547

est

Ajalooline traditsioon Rõuge kihelkonnast Haanja, V-Laitsna, Krabi, Rogosi ja Rõuge vallast

Evald Blumfeldt

ISBN: 9949-418-17-8

est

Ajalooline traditsioon Simuna kihelkonnast, Avanduse ja Salla vallast

Ilse Post

ISBN: 9949418046

est

Ajalooline traditsioon Suure-Jaani kihelkonna lõunapoolsest osast

Alfred Rästas

ISBN: 978-9949-418-76-3

est

Ajalooline traditsioon Suure-Jaani kihelkonna põhjapoolsest osast

Tony Bollmann

ISBN: 978-9949-418-75-6

est

Ajalooline traditsioon Tarvastu kihelkonna lõunapoolsest osast

Elmar Anton

ISBN: 978-9949-446-00-1

est

Ajalooline traditsioon Tarvastu kihelkonna põhjapoolsest osast

Linda Uudeküll

ISBN: 978-9949-446-01-8

est

Ajalooline traditsioon Tori kihelkonnast

Ada Piirak

ISBN: 978-9949-418-74-9

est

Ajalooline traditsioon Urvaste kihelkonnast

Agaate Laurson

ISSN: 1736-2547

est

Ajalooline traditsioon Vaivara kihelkonnast

Rudolf Põldmäe

ISBN: 9949-418-41-0

est

Ajalooline traditsioon Vastseliina kihelkond. Vastseliina ja Misso vallad

Alma Sepp

ISSN: 1736-2547

est

Ajalooline traditsioon Viru-Jaagupi kihelkonnast

Stefanida Kalmet

ISBN: 9949418089

est

Ajalooline traditsioon, kogutud suvel 1927. aastal, Karula kihelkonnas, Valga maakonnas

Oskar Vares

est

Ajalooline traditsioon. Valga linna ajaloolised traditsioonid

Elmar Anton

ISSN: 1736-2547

est

Ajaloolisi traditsioone Kanepi kihelkonnast 1927. ja 1928. aastal

K. Jerlov

est

Ajaloolist traditsiooni Järva-Jaani kihelkonnast

Linda Vilmre

ISBN: 978-9949-418-73-2

est

Ajaloolist traditsiooni Kadrina kihelkonnast

Linda Vilmre

ISBN: 978-9949-446-52-0

est

Ajaloolist traditsiooni Koeru kihelkonnast. Kogutud suvel 1929. a.

Linda Vilmre

ISBN: 978-9949-418-58-9; 9949-418-58-5

est

Ajaloolist traditsiooni Kuusalu kihelkonnast

Leida Rebane

ISSN: 978-9949-446-46-9

est

Ajaloolist traditsiooni Rõuge kihelkonnast Nursi, Kasaritsa, Saaluse ja Pindi vallast

Linda Vilmre

ISBN: 9949-418-13-5

est

Ajaloolist traditsiooni Räpina kihelkonnast Meeksi, Veriora ja Toolamaa valdadest

Erika Sepp

est

Ajaloolist traditsiooni Räpina kihelkonnast Räpina ja Kahkva valdadest

Miralda Ehrlich

est

Ajaloolist traditsiooni Türi kihelkonnast

Linda Tamman

ISBN: 978-9949-446-08-7

est

Ajaloolist traditsiooni Vastseliina kihelkonnast Lasva, Loosi ja Orava valdadest

Linda Andresson

ISSN: 1736-2547

est

Ale. Seto esimene värssromaan

Anne Vabarna

ISBN: 9985-867-53-X

est

BERTA. Eesti rahvakalendri tähtpäevade andmebaas

Mare Kõiva, Taive Särg, Liisa Vesik

est

Deiktikud eesti keeles

Renate Pajusalu

ISBN: 9985-9286-0-1

est

Dialoog privaatse ja avaliku elu vahel

EKM FO, TÜ

ISBN: 9985-867-12-2 (tr)

est

Eduard Laugaste raamatud

Eduard Laugaste (kogunud FO)

est

Eesti kihelkondade murdesõnavaralisi suhteid

Arvo Krikmann

ISBN: 9985-867-06-8

est

Eesti kirjandusloo peajooned

Mihkel Kampmann (Kampmaa). Kogunud FO

est

Eesti kirjandusloo peajooned 1. jagu. Eesti kirjanduseloo peajooned 1920

Mihkel Kampmann

ISBN: ISBN 978-9949-586-02-8

est

Eesti kirjandusloo peajooned 1. jagu. Eesti kirjanduseloo peajooned 1924

Mihkel Kampmann

ISBN: ISBN 978-9949-586-04-2

est

Eesti kirjandusloo peajooned 1. jagu. Eesti kirjanduseloo peajooned 1924

Mihkel Kampmaa

ISBN: ISBN 978-9949-586-05-9

est

Eesti kirjandusloo peajooned 2. jagu. Eesti kirjanduseloo peajooned 1921

Mihkel Kampmann

ISBN: ISBN 978-9949-586-06-6

est

Eesti kirjandusloo peajooned 2. jagu. Eesti kirjanduseloo peajooned 1933

Mihkel Kampmann

ISBN: ISBN 978-9949-586-07-3

est

Eesti kirjandusloo peajooned 3. jagu

Mihkel Kampmann

ISBN: ISBN 978-9949-586-08-0

est

Eesti kirjandusloo peajooned 4. jagu

Mihkel Kampmaa

ISBN: ISBN 978-9949-586-09-7

est

Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse aastakonverents 2005. Teesid

M. Kõiva, S. Olesk, koost.

ISBN: 9949-418-07-0

est

Eesti loomamuinasjutte

Pille Kippar

ISBN: 9985-851-83-8

est

Eesti lühivormide allikaloost

Arvo Krikmann

ISBN: 9985-867-05-X

est

Eesti muinasjutud. Antoloogia

V. Mälk, I. Sarv, R. Viidalepp

ISBN: 9985-867-54-8

est

Eesti muistsed jumalad ja vägimehed

M. J. Eisen

ISBN: 9985-867-59-9

est

Eesti mõistatuste ja vanasõnade levikupilte

Arvo Krikmann

ISBN: 9985-851-81-1

est

Eesti nalja

M. J. Eisen

ISBN: 9985-867-44-0

est

Eesti prohvet Järve-Jaan

Matthias Johann Eisen

ISBN: 978-9949-490-14-1

est

Eesti rahvakalender

Selma Lätt (I kd), Mall Hiiemäe (II–VIII kd)

est

Eesti rahvalaule viisidega IV

Herbert Tampere

ISBN: 978-9949-490-84-4

est

Eesti rahvalaule viisidega V

Herbert Tampere

ISBN: 978-9949-490-85-1

est

Eesti rahvalaule viisidega I

Herbert Tampere

ISBN: 978-9949-490-48-6

est

Eesti rahvalaule viisidega II

Herbert Tampere

ISBN: 978-9949-490-49-3

est

Eesti rahvalaule viisidega III

Herbert Tampere

ISBN: 978-9949-446-75-9

est

Eesti rahvalaulud. Antoloogia

ISBN: 9985-9214-2-9

est

Eesti rahvaluule

Eduard Laugaste

ISBN: ISBN 978-9949-544-87-5

est

Eesti rahvaluule (Kolmas, parandatud ja täiendatud trükk)

Eduard Laugaste

ISBN: ISBN 978-9949-544-88-2

est

Eesti rahvaluule elektrooniline bibliograafia

Karin Ribenis

ISBN: 9985-851-62-5

est

Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu

Eduard Laugaste

ISBN: ISBN 978-9949-544-90-5

est

Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu II. Valitud tekste ja pilte

Eduard Laugaste

ISBN: ISBN 978-9949-544-92-9

est

Eesti rahvaluuleteaduse ajalugu. Valitud tekste ja pilte

Eduard Laugaste

ISBN: ISBN 978-9949-544-91-2

est

Eesti rahvamuusika antoloogia/Anthology of Estonian Traditional Music

Herbert Tampere, Erna Tampere, Ottilie Kõiva (koostajad)

ISBN: 978-9949-586-00-4

est

Eesti rahvanali

M. J. Eisen

ISBN: 9985-867-68-8

est

Eesti rahvanaljandid

Rudolf Põldmäe

ISBN: 9985-9355-7-8

est

Eesti Taevas II/Estonian Sky 2; Aeg ja ruum/Time and Space

Andres Kuperjanov (koostaja)

ISBN: 978-9949-446-15-5 (trükis); 978-9949-446-16-2 (veeb)

est

Eesti vanasõnad I–IV (kogunud FO)

ISBN: ISBN 978-9949-544-82-0

est

Eestlased Austraalias I (Toimetanud Õie Haas ja Voldemar Siska 1988)

Teostanud EKM FO 2011

ISBN: 978-9949-446-86-5

est

Eestlaste ebausukombed, viisid ja harjumused. Seeria Vanemaid eesti kirjamehi

Johann Forselius

ISBN: 9985-867-83-1

est

Elektrooniline fraseologismide ja kõnekäändude antoloogia

ISBN: 9985-851-64-1

est

Endis-Eesti elu-olu 1

Oskar Loorits

ISBN: 9985-867-02-5

est

Endis-Eesti elu-olu 2

Oskar Loorits

ISBN: 9985-867-02-5

est

ETNOSEMIOOTIKA. Sator 7

Mihály Hoppál

est

Fraseoloogia konverents, 24. novembril 2003

Rein Saukas, Piret Voolaid, Asta Õim

ISBN: 9985-867-77-7

est

Harri Kiisk - eesti kultuuri vahendaja Rootsis

Triinu Ojamaa, Kanni Labi, Janika Kronberg

ISBN: 978-9949-490-41-7

est

Ida-Virumaa. Ida-Virumaa folklooritekstides.

Projekt RADAR

ISBN: 978-9949-544-48-6

est

Iisaku kihelkonna suulist ajaloolist traditsiooni

Alide Amandus

ISBN: 9949418399

est

Internet, narritives, values, places. Pühendatud EKM FO 65 ja folklooriajakirjade 100. numbrile Keelest meeleni 5

Kõiva, mare (koostaja)

est

Jaaniraamat

M. J. Eisen

ISBN: 9985-867-20-3

est

Keelest meeleni II

Maris Kuperjanov (koost)

ISBN: 978-9949-418-92-3

est

Keenia

Andres Kuperjanov

ISBN: 9985-9355-3-5

est

Kodukäijad

M. J. Eisen

ISBN: 9985-867-21-1

est

Kodused jutud

M. J. Eisen

ISBN: 9985-867-39-4

est

Kohalised Eesti muinasjutud

M. J. Eisen

ISBN: 9985-867-27-0

est

Kolmandad Eesti kohalikud muistejutud

M. J. Eisen

ISBN: 9985-867-56-4

est

Kolmas Rahva nali

M. J. Eisen

ISBN: 9985-867-43-2

est

Kolmas Rahva-raamat

M. J. Eisen

ISBN: 9985-867-46-7

est

Komi maailm

N. Kuznetsov

ISBN: 9985-9355-8-6

est

Komi rahvaluulet. Kogunud P. Ariste

Nikolai Kuznetsov

ISBN: 978-9949-446-09-4

est

KOMMUNIKATSIOON JA FOLKLOOR. Sator 9

Dan Ben-Amos

est

Kriis. Eesti folkloristide 4. talvekonverents. Teesid

Asta Niinemets (toim)

ISBN: 978-9949-446-36-0

est

Kudas ruttu mehele saada ja pea pruuti leida

M. J. Eisen

ISBN: 9985-867-29-7

est

Kuuldust-nähtust. Tänapäeva folkloorist IV

Eda Kalmre

ISBN: 9985-867-64-5

est

Lemmeleht. Pro Folkloristica IX

Janika Oras (koost.)

ISSN: 1406-3808

est

Liivi Rahva Usund I-V

Oskar Loorits

ISBN: 9985-9286-7-9

est

Lipitud-lapitud. Tänapäeva folkloorist I

Mare Kõiva (koost, toim)

ISBN: 9985-851-13-7

est

Lisamaterjali mõistatuste kohta

Arvo Krikmann

ISBN: 9985-867-07-6

est

Loenguid eesti rahvaluule üldkursusest

Eduard Laugaste

ISBN: ISBN 978-9949-544-89-9

est

Lohetapja. Pro Folkloristica VI

Janika Oras (koost.)

ISSN: 1406-4359

est

Luupainaja

M. J. Eisen

ISBN: 9985-867-48-3

est

Lõuna-Eesti Väike Kannel

Edakai Simmermann

ISBN: 9985-867-15-7

est

Lähme Loojale loole. Põhja-Tartumaa regilaulud

Edakai Simmermann (koost.)

est

Maa-alused. Pro Folkloristica VII

Janika Oras (koost.)

ISSN: 1406-4359

est

Maailm ja multitasking. Tänapäeva folkloorist 10

Kõiva, Mare (koost)

est

Medica IX. Tervis, linn ja loodus

Mare Kõiva, Marko Uibu

ISBN: 978-9949-544-06-6

est

Medica V. Lood haigustest ja nend ravist. Teesid

Asta Niinemets (toim)

ISBN: 978-9949-446-22-3; 978-9949-446-23-0

est

Meedia. Folkloor. Mütoloogia. Tänapäeva folkloorist III

Mare Kõiva

ISBN: 9985-867-92-0

est

MONUMENTA ESTONIAE ANTIQUAE III PROVERBIA ESTONICA I Eesti vanasõnad I

A. Hussar, A. Krikmann, E. Normann, V. Pino, I. Sarv ja R. Saukas

ISBN: ISBN 978-9949-544-83-7

est

MONUMENTA ESTONIAE ANTIQUAE III PROVERBIA ESTONICA II Eesti vanasõnad II

A. Hussar, A. Krikmann, E. Normann, V. Pino, I. Sarv ja R. Saukas

ISBN: ISBN 978-9949-544-84-4

est

MONUMENTA ESTONIAE ANTIQUAE III PROVERBIA ESTONICA III Eesti vanasõnad III

A. Hussar, A. Krikmann, E. Normann, V. Pino, I. Sarv ja R. Saukas

ISBN: ISBN 978-9949-544-85-1

est

Mordva: Etnoloogia, rahvaluule ja usund

ISBN: 9985-9355-8-6

est

Muhu rahvamuusikat, laulumänge ja tantse

Ingrid Rüütel

ISBN: ISBN 978-9949-586-77-6

est

Muistendeid ja uurimusi Kalevipojast

Eduard Laugaste, Erna Normann

ISBN: 9985-9236-7-7

est

Muistendid Suurest Tõllust [...] ja teistest hiidudest

ISBN: 9985-9236-8-5

est

Muistendid Vanapaganast

Eduard Laugaste, Ellen Liiv

ISBN: 9985-9218-2-8

est

Mõista, mõista, mõlle-rõlle

Arvo Krikmann

ISBN: 9985-9236-5-0

est

Mängult-päriselt

Mare Kõiva (toim)

ISBN: 9985-9355-4-3

est

Mütoloogilisi olendeid. Muistendid Suurest Tõllust, Petseri vägimehest, Olevist ja teistest hiidudest

Eduard Laugaste, Erna Norman

est

Naljandite tüpoloogia

Arvo Krikmann

ISBN: 9985-9355-9-4

est

Narvast Tallinna

M. J. Eisen

ISBN: 9985-867-40-8

est

Neljas Rahva nali

M. J. Eisen

ISBN: 9985-867-45-9

est

Neljas Rahvaraamat

M. J. Eisen

ISBN: 9985-867-31-9

est

Nõukogude-aegseid nalju

Luule Krikmann

ISBN: 9985-867-10-6

est

Näki raamat

M. J. Eisen

ISBN: 9985-867-22-X

est

Paar sammukest 23. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat

Mare Kõiva (koostja)

ISSN: 1736-6356

est

Paar sammukest XXVIII. Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat

Kadri Tüür (toimetaja), Kanni Labi, Merike Kiipus (kaastoimetajad)

ISSN: 1736-6356

est

Peko laul II

Anne Vabarna

ISBN: 9985-867-52-1

est

Perepärimus

Tiiu Jaago

ISBN: 9985-867-13-0

est

Pärimuslik ajalugu

Tiiu Jaago (toim.)

ISBN: 9985-4-0143-3

est

Radar (Ajalooline pärimus Eesti Kultuuriloolise Arhiivi kogust)

ISSN: 1736-2547

est

Raha-augu jutud

M. J. Eisen

ISBN: 9985-867-23-8

est

Rahva nali

M. J. Eisen

ISBN: 9985-867-49-1

est

Rahva-raamat Esimene anne

M. J. Eisen

ISBN: 9985-867-41-6

est

Rahva-raamat Teine anne

M. J. Eisen

ISBN: 9985-867-42-4

est

Rahvaarstid: Noor ja vana Suri Võrumaalt

Marju Kõivupuu

ISBN: 9985-867-85-8

est

Rahvapärimuse leksikon

Mare Kõiva

est

Rahvausund tänapäeval

Toimetajad Mall Hiiemäe ja Mare Kõiva

ISBN: 978-9949-446-92-6

est

Reebus Piltmõistatuste andmebaas

Piret Voolaid

ISBN: 9985-867-36-X

est

Regilaulu lugu

Mari Sarv, Janika Oras

ISBN: 978-9949-677-67-2

est

Regilaulu poeetika:...

Tiiu Jaago

ISBN: 9985-4-0238-3

est

Rõuge kihelkonna Haanja valla Sika talu Vastused "Oleviku" majandusgeograahvia küsimustele

Jaan Gutves

ISBN: 9949-418-18-6

est

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid / Traditional Music and Customs of Saaremaa

Ingrid Rüütel

ISBN: ISBN: 978-9949-586-57-8

est

Sator 1

Mare Kõiva (koost.)

ISSN: 1736-0323

est

Sator 10. Written Cancer Narratives. An Ethnomedical Study of Cancer Patients' Thoughts Emotions and Experiences

Paal, Piret

est

Sator 2

Mare Kõiva (koost.)

ISSN: 1736-0323

est

Sator 3

ISSN: 1736-0323

est

Sator 4

ISSN: 1736-0323

est

Sator 5

ISSN: 1736-0323

est

Sator 6

Mare Kõiva (toim, koost)

ISSN: 1736-0323

est

Sator 7. .Etnosemiootika

Hoppál, Mihály

est

SATOR 8, Mordva Mütoloogia

Tatjana Devjatkina

est

Sator 9. Kommunikatsioon ja folkloor

Dan Ben Amos

est

Seitse Moosese raamatut

M. J. Eisen

ISBN: 9985-867-19-X

est

Setukeste laulud I-III

Jakob Hurt, Paul Hagu

ISBN: 9985-851-84-6

est

Siberi eestlaste laulud

Anu Korb

ISBN: 978-9949-544-33-2

est

Siberi setode laulud/Songs of Siberian Seto/Песни сибирских сето

Andreas Kalkun & Anu Korb

ISBN: 978-9949-490-92-9

est

Sissevaateid folkloori lühivormidesse

Arvo Krikmann

ISBN: 9985-851-82-X

est

Sissevaateid folkloori lühivormidesse. III: Ütluste semantikast

Arvo Krikmann

ISBN: 9985-867-08-4

est

Talvekonverents IX. Folkloor ja sidusus. 26.–27. veebruaril 2014, Uhtjärvel Nõiariigis

Katre Kikas, Piret Voolaid (toim, koostajad)

ISBN: 978-9949-544-03-5

est

Tartumaa muinasjutud

M. J. Eisen

ISBN: 9985-867-61-0

est

Teine interdistsiplinaarne seminar "Inimesed ja lemmikloomad" 26.-27. november 2004

ISBN: 9949-418-01-1

est

Teine Rahva nali

M. J. Eisen

ISBN: 9985-867-30-0

est

Teised Eesti kohalikud muistejutud

M. J. Eisen

ISBN: 9985-867-55-6

est

Tsensuur ja enesetsensuur

Piret Voolaid (koost)

est

Tänapäeva folkloorist 11. PIldi sisse minek

Eda Kalmre

ISSN: 406-3786; 11

est

Udmurdi usundi peamised tunnusjooned XIX ja XX sajandil

Aado Lintrop

ISBN: 9985-9268-1-1

est

Universumit uudistades. P A A R S A M M U K E S T X X V I . E E S T I K I R J A N D U S M U U S E U M I A A S T A R A A M A T

Mare Kõiva, Andres Kuperjanov (koost.), Janika Kronberg (peatoim.)

est

Uurimusi Kalevipojast

ISBN: 9985-867-82-3

est

Vadja ja isuri rahvalaulud

Koostaja Janika Oras

ISBN: 978-9949-544-56-1

est

Vanasõnaraamat

ISBN: 9985-851-63-3

est

Vestringi sõnaraamat

Arvo Krikmann

ISBN: 9985-9286-1-X

est

Viies rahva nali

M. J. Eisen

ISBN: 9985-867-26-2

est

Viies Rahva-raamat

M. J. Eisen

ISBN: 9985-867-32-7

est

Viru pulm. Jõhvi pillilood, Lüganuse ja Iisaku pulmalaulud

Koostaja Timo Kalmu

ISBN: 978-9949-586-90-5

est

VTK raamat

ISBN: 9985-867-11-4

est

Võro-eesti synaraamat

Võru Instituut

ISBN: 9985-9386-0-7

est

Balkan and Balticum. Current Studies in the Postsocialist Space

Ekaterina Anastasova; Mare Kõiva (eds.)

eng

Conference on phraseology, November 24, 2003

Rein Saukas, Piret Voolaid, Asta Õim

ISBN: 9985-867-77-7

eng

Contemporary Folklore: Changing World View and Tradition

Mare Kõiva (ed.)

ISBN: 9985-851-21-8

eng

Creativity and tradition in cultural communication I. Jokes and their relations

Liisi Laineste, Dorota Brzozowska, Władysław Chłopicki (eds)

ISBN: 978-9949-490-21-9

eng

Creativity and tradition in cultural communication I. Jokes and their relations

Liisi Laineste, Dorota Brzozowska, Władysław Chłopicki (eds)

ISBN: 978-9949-490-21-9

eng

Creativity and tradition in cultural communication II. Perspectives on national and regional identity

Liisi Laineste, Dorota Brzozowska, Władysław Chłopicki (eds)

ISBN: 978-9949-490-78-3

eng

Electronic Bibliography of Estonian Folklore

Karin Ribenis

ISBN: 9985-851-62-5

eng

Encouter Charms. Symposium on Encounter Charms May 9, 2008 Tartu.

Jonathan Roper, Ülo Valk (eds.)

ISBN: 978-9949-446-12-4; 978-9949-446-11-7

eng

Encouter Charms. Symposium on Encounter Charms May 9, 2008 Tartu. Abstracts

Jonathan Roper, Ülo Valk (eds.)

ISBN: 978-9949-446-12-4; 978-9949-446-11-7

eng

Estonian Sky 2: Time and Space

Andres Kuperjanov (ed.)

ISBN: 978-9949-446-15-5 (print); 978-9949-446-16-2 (internet)

eng

Folk Belief Today

Mare Kõiva (ed)

ISBN: 9985-9268-5-4

eng

Folk Belief Today (2nd ed.).

Mare Kõiva, Kai Vassiljeva

ISBN: 978-9949-446-96-4

eng

From History to Folklore and Back: Legends and Visual Narratives of Kyiv In War

Alina Oprelianska

ISBN: 978-9916-659-34-2

eng

Holy Groves around the Baltic Sea

Tõnno Jonuks (ed.)

ISBN: 978-9949-418-79-4

eng

IC PROVERBS Proceedings. Bibliography

Soares, Rui & Lauhakangas, Outi (eds).

eng

Incantatio An International Journal on Charms, Charmers and Charming

ISSN: 2228-1355

eng

Journal of the Baltic Institute of Folklore

ISSN: 1406-9911

eng

Kenya

Andres Kuperjanov

ISBN: 9985-9355-3-5

eng

Komi Folklore. Collected by P. Ariste

Nikolay Kuznetsov

ISBN: 978-9949-446-09-4

eng

Lives, Histories and Identities. Studies on Oral Histories, Life- and Family Stories

ISBN: 9985-4-0268-5

eng

Media & Folklore. Contemporary Folklore IV

Mare Kõiva (editor)

eng

MEDICA IV. Ethnomedicine and Ethnobotany within Cultural Context and Everyday Life

Renata Sõukand (ed.)

ISBN: 978-9985-9812-0-7

eng

Medica VII. People vs the Natural and the Artificial

Piret Paal (ed.)

ISBN: 978-9949-446-21-6,

eng

Narrated Worlds of Belief.. Symposium dedicated to the 70th birthday of Mihaly Hoppal. Abstractsl

Kõiva, Mare; Valk, Ülo (eds.)

ISBN: 978-9949-490-38-7

eng

Perspectives on Contemporary Legend. Abstracts

Mare Kalda, Eda Kalmre

ISBN: 978-9949-586-11-0

eng

Post-socialist Jokelore

Arvo Krikmann (koost)

ISBN: 978-9949-418-70-1

eng

Saaremaa rahvamuusikat ja kombeid / Traditional Music and Customs of Saaremaa

Ingrid Rüütel

ISBN: ISBN: 978-9949-586-57-8

eng

Sator 10. Written Cancer Narratives. An Ethnomedical Study of Cancer Patients' Thoughts Emotions and Experiences

Paal, Piret

eng

Songs of Siberian Estonians

Anu Korb

ISBN: 978-9949-544-33-2

eng

The Story of Runosong

Mari Sarv, Janika Oras

ISBN: 978-9949-677-67-2

eng

The Udmurt Folklore and Mythology. Sator22

Mare Kõiva, Nikolai Anisimov and Eva Toulouze.

eng

The Yearbook of Balkan and Baltic Studies

Inese Runce; Robert Parkin (eds.)

ISSN: 2613-7852

eng

The Yearbook of Balkan and Baltic Studies 2

ISSN: 2613-7852

eng

Through the Ages : Folklore as a Common Expression of Lingual, Figurative, Emotional and Mental Memory. Sator 5

Mare Kõiva

ISSN: 1736-0323

eng

Traditions and Innovations in Contemporary Society II. Estonian-Lithuanian joint seminar

Piret Voolaid (ed.)

ISBN: 978-9949-446-21-6

eng

Votian and ingrian folk songs

Compiled by Janika Oras

ISBN: 978-9949-544-56-1

eng

WRITTEN CANCER NARRATIVES An Ethnomedical Study of Cancer Patients' Thoughts, Emotions and Experiences. Sator 10

Piret Paal

eng

Yearbook of Balkan andf Baltic Studies I

ISSN: 2613-7852

eng

Aus dem inneren und äusseren Leben der Ehsten

F. J. Wiedemann

ISBN: 9985-867-16-5

ger

Der Einfältigen Ehsten Abergläubische Gebräuche, Weisen und Gewonheiten

Johann Forselius

ISBN: 9985-867-83-1

ger

Estnische Sprichwörter

Arvo Krikmann

ISBN: 9985-851-65-X

ger

Estnische Volkserzählungen

Oskar Loorits

ISBN: 9985-867-84-X

ger

Sprichwörterbuch

Arvo Krikmann

ISBN: 9985-851-80-3

ger

Tiere, Vögel, Insekten

Pille Kippar

ISBN: 9985-9286-6-0

ger

Und Vater und Mutter und Lust und Leben ...

Piret Paal

ISBN: 9985-9218-8-7

ger

Коми муюгыд

Николай Кузнецов, Наталья Колегова

ISBN: 9985-867-63-7

Komi

Мокшэрзянь мифологиясь

Татьяна Девяткина

ISBN: 9985-867-24-6

Mokša

Песни сибирских эстонцев

Anu Korb

ISBN: 978-9949-544-33-2

rus

Водские и ижорские народные песни

Составитель Janika Oras

ISBN: 978-9949-544-56-1

rus

Коми фольклор. Собрал П. Аристэ

Николай Кузнецов

ISBN: 978-9949-446-09-4

rus

Коми фольклор. Чукöртiс П. Аристэ

Николай Кузнецов

ISBN: 978-9949-446-09-4

komi

Эрзянь-мокшонь, этнологиясь, фолклорось ды религиясь

ISBN: 9985-851-91-9

Erzian

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO