Teadmiseks lugejale

● Siinseis failides on kirillitsa tähemärgid, mõttekriipsud, nn. žutikud jm. erikarakterid esitatud UNICODE-süsteemi tähistega ja formaatimiseks on kasutatud nn. laadilehti (style sheets). Seetõttu on selle materjali häireteta lugemiseks soovitav, et vaataja arvuti ja brauser neid vahendeid toetaksid. Adekvaatseimat nähtavust on oodata, kui
1) op-süsteemiks on Windows 95 või NT;
2) kasutatakse brauserit Netscape Navigator 4.0, Microsoft Internet Explorer 4.0 (fondisuurusel "Larger" või "Medium") või neile järgnevaid;
3) paletis on vähemalt 65536 värvi.
● Sait on vormistatud (ning parimini vaadatav) brauseril Netscape Navigator 4.0 ja (vähemalt) 17-tollise monitoriga, kuid (eriti vanemate brauserite ja/või väiksemate monitoride korral) võib vaadata ka freimideta "laiekraanilist" varianti:
● Kõik märkused avastatud näpukate ja põhimõttelisemate puuduste kohta, samuti muud kommentaarid, küsimused jne. palume saata autorile aadressil:
kriku@haldjas.folklore.ee


Arvo Krikmann