Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

VTK-raamat

Sellelt leheküljelt leiate Väikese Tööka Kollektiivi (VTK) seminarides arutatud uurimuste tõlked ja referaadid. Artiklite avaldamine on autoritega kooskõlastatud, eestikeelset internetiversiooni kasutades viidake artikli aadressile.

1999. aastal alanud seminarides on käsitletud peamiselt jutu- ja usundiuurimise teooriat, kuid ka kognitivistikat, feminismi jpm teemasid. Lehekülje algataja ja esmakujundaja oli Piret Paal, aastast 2001 on seminari koordinaator Reet Hiiemäe. Tõlkeid on toimetanud Luule Krikmann, Liisa Vesik, Reet Hiiemäe ja Kristi Salve.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y

Terve nimekiri

ISBN 9985-867-11-4
Tartu © 1999-2014

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO