Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

VTK esilehele | VTK Kontakt

VTK-raamat

Artikleid VTK raamatust (//www.folklore.ee/seminar, ISBN 9985-867-11-4). Kõik materjalid kuuluvad autorikaitse alla. Artiklit kasutades viidake selle aadressile.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y

Terve nimekiri


P

Pajusalu, Renate   Deiktikud eesti keeles

Palmenfeld, Ulf   Muistendite mõistmisest

Peltonen, Ulla-Maija   Muistin paikat

Pentikäinen, Juha   Muistendi struktuur ja funktsioon

Petzoldt, Leander   Einführung in die Sagenforschung (1999) Raamatututvustus

Price, Merrall Llewelyn   Mõru piim: vasa menstrualis ja kannibal(iseeritud) Neitsi

Primiano, Leonard Norman   Katoliikliku sakraalse materiaalsuse postmodernistlikud jooned

Pöysä, Jyrki   Tähelepanekuid arhiivinaljandite variatiivsusest

Pyysiäinen, Ilkka   Variatsioon kognitiivselt käsitletuna

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO