Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Väljaanded

Sellelt lehelt leiate informatsiooni erinevate folkloristlike paber- ja digitaalsete väljaannete kohta. E- ja virtuaalsed väljaanded on avatud tasuta kasutamiseks.

Palun ärge unustage, et serveris leiduvad väljaanded ja materjalid on kaitstud kopiraidiga, mistõttu enne nende linkimist või edasist kasutamist võtke ühendust aadressil haldjas@folklore.ee. Tsiteerides viidake väljaande aadressile.

Väljaannete tutvustus

Trükised. Sellelt leheküljelt leiate pealkirja järgi alfabeetiliselt järjestatud folkloristikaraamatute lühitutvustused ja saate neid soovi korral endale ka tellida.

CD & Video. Sellelt leheküljelt leiate pealkirja järgi alfabeetiliselt reastatud folkloristliku sisuga CD-de ja videode lühitutvusi ja saate neid soovi korral endale tellida.

E-väljaanded. Sellelt leheküljelt leiate e-ja virtuaalraamatute nimestiku, mida saate järjestada alfabeetiliselt pealkirja, autori või ISBNi järgi.

Mäetagused. Mare Kõiva & Andres Kuperjanov (toim.). 1996. aastast ilmuv eestikeelne eelretsenseeritav ajakiri, kus käsitletakse rahvausundit, folkloristikat ja neile lähedasi valdkondi. Igast ajakirja numbrist leiate mõne laulu koos nootide ja viisiga. Artiklid on illustreeritud fotode ja joonistega, samuti videolõikudega. Lisatud on ingliskeelsed kokkuvõtted.

Folklore: An electronic Journal of Folklore. Mare Kõiva & Andres Kuperjanov (toim.). 1996. aastast ilmuv ingliskeelne eelretsenseeritav ajakiri, mis avaldab erinevate rahvaste folkloori, rahvausundit ja sellele lähedasi valdkondi puudutavaid uurimusi.

VTK-raamat. Sellelt leheküljelt leiate Väikese Tööka Kollektiivi (VTK) 1999. aastal alanud seminarides arutatud peamiselt jutu- ja usundiuurimise teooriat, kuid ka kognitivistikat, feminismi jpm teemasid puudutavate uurimuste autori järgi alfabeetiliselt reastatud tõlked ja referaadid.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO