Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | WebMail | English | Deutsch

Tere tulemast!

Te külastate Eesti folkloristide serverit Haldjas.

Sellest serverist leiate mitmekülgset informatsiooni suulise pärimuse, folkloori ja rahvausundi, Eesti folkloristikaga tegelevate institutsioonide, folkloristide ja nende uurimisprojektide kohta. Samuti saate siit informatsiooni mõnede teiste uurali keelkonna rahvaste pärimuse kohta ja lugeda meie 1996. aastast ilmuvaid ajakirju Mäetagused ja Folklore: An electronic Journal of Folklore.

Suurem osa serveri e-väljaannetest ja andmestikust on eesti keeles. Inglise, saksa ja muudes keeltes on selles serveris esialgu märksa vähem lugeda, kuid selle hulk kasvab kindlasti aja jooksul.

Haldjas on loodud 1995. aastal Eesti Keele Instituudi rahvausundi töörühma poolt. Praegu haldab serverit Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond.

Meie uudised!

Seminar talomuru ilmaruumist ehk Petserimaa kujutamisest kunstis

Esmaspäeval, 22. novembril 2021 algusega kell 11.00 esineb veebiseminaril Andreas Kalkun ettekandega „Turism, kunst ning Lõuna-Eesti ja Petserimaa representatsioonid”
KUMUs on avatud näitus „Talomuro ilmaruum. Lõuna-Eesti loojad“ (kuraator Liis Pählapuu, 22.10.2021 – 10.04.2022 vt ka https://kumu.ekm.ee/syndmus/talomuro-ilmaruum-louna-eesti-loojad/). Näitusest inspireerituna vaatab Andreas kriitiliselt kunsti ja turismitööstuse seoseid, aga ka seda, miks ja mismoodi lõunaeestlastest kunstnikud oma kodupaika kujutama hakkasid. Keskmes on muidugi Petserimaa ja setode kujutamise juhtum.
Seminari toetavad Eesti Kirjandusmuuseumi teadusprojekt EKM 8-2/20/3 ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK145)
Info: mare.kalda@folklore.ee
Link seminarile:link

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi põimkonverents „Välitööd muutunud oludes“

25. novembril toimub TÜ raamatukogu Tõstamaa seminariruumis ja veebis Akadeemilise Rahvaluule Seltsi põimkonverents “Välitööd muutunud oludes”. Kl 10 algaval konverentsil peetakse kümme ettekannet, mis vastavad ühel või teisel moel küsimusele, kuidas on folkloristidel ja etnoloogidel õnnestunud teha välitöid 2020. aasta kevadtalvest alanud perioodil.
Kuulajatele pakutakse kaasamõtlemiseks küsimusi, mis seostuvad nii muutunud välitöömeetodite kasutamisega kui ka uudsete uurimisteemadega. Milliseid uusi võimalusi avastati liikumispiirangute ajal internetivälitööde tegemiseks? Milliseid muutusi sundis uudne olukord tegema välitööde mõtestamises üldisemalt? Mida tähendab “etnograafiline prügisukeldumine”?
Neil ja teistel etnograafiliste välitöödega seotud teemadel arutlevad folkloristid ja etnoloogid Eesti Kirjandusmuuseumist, Tartu ja Tallinna ülikoolidest ning Jamia Millia Islamia ja Tripura ülikoolidest. Konverentsi kaaskorraldajad on Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond ja Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond (Eesti Teadusagentuuri rahastatav projekt „Folkloristlik vaade kuulumisele ja mitte-kuulumisele Eestis“ (PUT PSG48)).
Lisainfo: Merili Metsvahi merili.metsvahi@ut.ee, Reet Hiiemäe reet.hiiemae@folklore.ee

KAVA:
10.05-10.15 avamine
10.15-10.45 Reet Hiiemäe, “Eksootilised“ välitööd globaliseeruvas maailmas: väljakutsed ja õppetunnid
10.45-11.15 Pihla Maria Siim, Tagasipöördujate veebiintervjuud
11.15-11.45 Anu Korb, Mängukirjelduste kogumisest Venemaa eesti kogukondades ja emamaale naasnud eestlaste juures
11.45-12.15 Saara Mildeberg, Vältimatud pahed ja välitööd hüljatud maastikel
12.15-13.15 lõuna
13.15-13.45 Anastasiya Fiadotava, Digital Folklore and Digital Fieldwork: Combining Methods and Transforming the Discipline?
13.45-14.15 Michele Tita, Re-adjusting to “Normality” during Fieldwork in the Italian Alps
14.15-14.45 Kareng Ronghangpi, Fieldwork in Changed Circumstances through the Case Study on Nihu Kachiri
14.45-15.15 kohvipaus
15.15-15.45 Rahul Koonathara and Atul Sinha, A Critical Examination of Shift in Various Processes of Folklore Transmission of Tholpavakoothu during the Pandemic
15.45-16.15 Progoti Chetana Bakshi, Ramayana Studies: Importance of Fieldwork for Searching Ramayana-related Epigraphy and Inscriptions
16.15-16.45 Nabyendu Roy Choudhury, Bengali Baoul Song: a Field Study
16.45-17.00 lõppsõna

Seminar uue komi raamatu tutvustuseks

Esmaspäeval, 15. novembril 2021 algusega kell 11.00 on taas venekeelne veebiseminar, mis on pühendatud komi teemadele. Pavel Limerov tutvustab tuttuut raamatut "Каллистрат Фалалеевич Жаков". – Сыктывкар: Издательство "Эском", 2021. - 296 с. – (Серия "Республика Коми: люди и время")
Kes oli Kallistrat Žakov (1866-1926)? Ta oli imeline mees, renessanslik, nagu tema kohta arvati. Ta pidas end filosoofiks ja matemaatikuks, kuid peale selle oli ta veel etnoloog, kirjanik, kirjanduskriitik ja astronoom. Žakov kuulus erinevatesse seltsidesse: Peterburi Ülikooli Filosoofiaseltsi, Religiooni ja Filosoofia Seltsi, Vene Normaalse ja Patoloogilise Psühholoogia Seltsi, Pariisi Astronoomiaseltsi. Ta töötas professorina V. Behterevi nim. Psühhoneuroloogiainstituudi loogikakateedris ja oli selle instituudi esimene õppeprorektor (tollal üliõpilasasjade juhataja)
Kõneleb Pavel Limerov.
Seminari toetavad Eesti Kirjandusmuuseumi teadusprojekt EKM 8-2/20/3 ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK145)
Info: mare.kalda@folklore.ee
Link venekeelsele seminarile võtke palun https://www.kirmus.ee/et/uue-komi-raamatu-tutvustus

Sügiskoolis uuritakse maagiafenomeni väljundeid läbi aja

11.-12. novembril 2021 toimub Eesti Kirjandusmuuseumi eestvõttel Saka mõisas humanitaarteaduste doktorantidele suunatud interdistsiplinaarne rahvusvaheline sügiskool „Dialogues with Magic“, mille raames vaadeldakse selle maailma mitmekülgselt mõjutanud teemaga seotud narratiive, uskumusi, sümboleid, keelekasutust, meediaväljundeid ja funktsioone läbi aja. „Maagilist mõtlemist kohtab meie tehnoloogia ja teadusmeditsiini võidukäigu ajastul endist viisi palju, eriti kipub see taaselustuma just kriisiperioodidel, nagu seda on ka praegune koroona-aeg. Seega on sügiskooli teema igati aktuaalne ja pakub jätkuvalt rohket mõtteainet,“ märkis sügiskooli korraldaja Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna vanemteadur Reet Hiiemäe. Kirjandusmuuseum viib ürituse läbi keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooli partnerina. Ettekandeid-töötube pakuvad lisaks Eesti asjatundjatele ja doktorantidele valdkonna tunnustatud eksperdid mujalt, näiteks Michael Winkelman (Brasiilia) räägib lähtuvalt antropoloogilistest, psühholoogilistest ja neuroloogilistest teooriatest üleloomulikkuse ja teisenenud teadvusseisundite universaalsetest väljendustest šamaanirituaalides ning Emily Pierini (Itaalia) ettekanne käsitleb transi- ja kanaldamisilminguid mediumistlikel spirituaalse tervendamise seanssidel, tõstatades ka uurija enda multisensoorsete kogemuste teema. Kirjandusmuuseumi iga-aastaste sügiskoolide eesmärk on luua teadlasi ja doktorante kaasates dialooge erinevate ühiskonnas olulist kõlapinda omavate teemadega.
Ürituse toimumist rahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Eesti Kirjandusmuuseumi ASTRA projekt EKMDHUM), see on seotud ka Eesti-uuringute Tippkeskusega.
Lisainfo: Reet Hiiemäe, reet@folklore.ee
Ürituse kava: https://www.folklore.ee/CEES/doktorikool/sk2021/index.html

Seminar ühistranspordist ja ilukirjandusest

Esmaspäeval, 8. novembril algusega kell 11.00 peab Elle-Mari Talivee Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna ja Eesti-uuringute Tippkeskuse veebiseminaril ettekande "Ilukirjandus ja ühistransport".
Elle-Mari avaldas 2020. aastal Keeles ja Kirjanduses nr 6 artikli „Ühistransport eesti kirjanduses", mis osutas põnevatele võimalustele vaadata teoste tegevustikku sellisest aspektist lähtudes. Pärast seda on lisandunud uusi tähelepanekuid, millist rolli ühistransport võib kirjanduses mängida. Seminarinäited on Friedebert Tuglase reisidest 20. sajandi alguse Euroopas, kus noor põgenik sõltus üpris mitmest faktorist - neist tulevad vaatluse alla tema märkmed transpordivahendite ja ilmastikutingimuste kohta. Ühtpidi on see ehe transpordivahendite ajalugu, teisalt on ikkagi tegemist kirjanikuga ning transpordivahend on ühtlasi instrument, mille abil mingit olukorda - sageli äärmiselt kujundlikult - vahendada. Esineja hinnangul on Tuglase puhul mõlemad äärmiselt huvitavad ja siiani vähe tähelepanu pälvinud.
Kes pole veel lugenud, siis artikkel on leitav https://keeljakirjandus.ee/ee/uncategorized/uhistransport-eesti-kirjanduses
Seminari toetavad Eesti Kirjandusmuuseumi teadusprojekt EKM 8-2/20/3 ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK145)
Info: mare.kalda@folklore.ee
Link: Ühine seminariga Teamsis

Udmurdi pärlid Eesti arhiivides - raamatuesitlus 30. oktoobril

Laupäeval, 30. oktoobril kell 16 esitleb Tartus Kirjanike majas oma raamatut „В поисках удмуртских жемчужин по эстонским архивам“ („Udmurdi pärlite otsinguil Eesti arhiivides“) udmurdi teadlane Tatjana Minnijahmetova.
Raamatus esitatakse esmakordselt ülevaade udmurdi aladelt kogutud folkloori kohta, mis on hoiul Eesti arhiivides. Eesti ja teiste maade teadlaste poolt kogutud informatsioon on mitme kesine ja eripalgeline.
Tatjana Minnijahmetova sõnul on kogujate hulgas lingviste, etnograafe, folkloriste, muusikateadlasi, kunstnikke, fotograafe, filmimehi. Suuremat osa helisalvestustest ei ole litereeritud ega kirjeldatud ning unikaalne informatsioon alles ootab avastamist.“
Udmurdimaal toimunud perioodiliste välitööde kõrval käidi Eestist kogumismatkadel ka udmurtide elupaikades Tatarstanis, Baškortostanis, Kirovi oblastis, Marimaal, Permi ja Krasnojarski krais.
Laupäeval on huvilistel võimalus kohtuda Austrias elava T. Minnijahmetovaga kõiki kehtivaid ettevaatusreegleid järgides. Raamatu online-versiooni leiab aadressil https://www.folklore.ee/rl/pubte/ee/sator/sator20/
Raamat valmis Hõimurahvaste programmi, Kirjandusmuuseumi Folkloristika osakonna teadusprojekti ja Euroopa Regionaalfondi kaudu rahastatud Eesti-uuringute Tippkeskuse toetusel. Projekti juhtis Piret Voolaid, selle teadustoimetaja on Svetlana Karm.
Info: Mare Kõiva, mare@folklore.ee

Rituaalse aastaringi uurijate veebiseminar toimub 25. oktoobril

Kas te teate, et Rahvusvahelise Etnoloogia- ja Folklooriühingu (SIEF) rituaalse aasta töörühma regulaarsed veebiseminarid käivad ka Eesti Kirjandusmuuseumi kaudu?
Esmaspäeval, 25. oktoobril kell 11.00 algab järgmine koosolek. Esinejad on oma ala tipud, Emily Lyle, Oksana Tchoekha ja Tsimafei Avilin.
Kava
Emily Lyle (University of Edinburgh) The Myth of the One Eyed God and the Signal Star at the Start of a Season
Oksana Tchoekha (Institute of Slavic Studies, Russian Academy of Sciences) Human life of the celestial bodies
Tsimafei Avilin (Center for Studies of Belarusian Culture, Language and Literature, National Academy of Sciences of Belarus) Belarusian Folk Astronomy: What is Your Ritual About?
Seminar Teamsis: Liitu seminariga!
Seminari toetavad Eesti Kirjandusmuuseumi teadusprojekt EKM 8-2/20/3 ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK145)
Info: mare.kalda@folklore.ee

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolek 21.oktoobril kell 16.15 veebis

Sel korral toimub ARSi kõnekoosolek nädal aega varem, 21. oktoobril, kuid ikka tavapärasel ajal 16.15. Koosolek toimub Teamsi vahendusel.
Ettekannetega astuvad üles Muinastaideseltsi liikmed Väino Poikalainen ja Enn Ernits. Juttu tuleb Äänisjärve kaljujoonistest, Eesti muinastaideseltsi rollist nende uurimisel ja kataloogi väljaandmisel.
Väino Poikalainen peab ettekande teemal „Äänisjärve kaljujoonised ja Eesti muinastaideseltsi tegevusest nende dokumenteerimisel".
Enn Ernits kõneleb „Äänisjärve petroglüüfide tõlgendamise ajaloost".
Ettekannetele järgneb raamatuesitlus.
Poikalainen, Väino; Ernits, Enn. Rock Carvings of Lake Onega 3: The Besov Nos Region: Besov Nos, Kladovets, Gazhi and Guri Guri Localities. Tartu: Estonian Society of Prehistoric Art, 2021. 415 p.
ARSi kõnekoosolek toimub veebis.
Microsoft Teamsi koosolek "Kaljujooniste dokumenteerimisest - 21.10.2021"
Liitu arvutis või mobiilirakenduse kaudu
Koosolekuga liitumiseks klõpsa siin
Lühike aadress: https://shorturl.at/opvFI
Lisainfo: Kärri Toomeos-Orglaan (karri.toomeos@folklore.ee), Mare Kalda (mare.kalda@folklore.ee).

Seminar tšuudidest komi pärimuses

Esmaspäeval, 18. oktoobril 2021 algusega kell 11.00 peab Nikolai Kuznetsov Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna veebiseminaril ettekande "Tšuudid komi pärimuses".
Tšuudid on üks müütiline rahvas. Neid kujutleti komide eellastena, kelle ideaalses maailmas oskasid lapsed kohe pärast sündi kõndida ja rääkida ning vili kasvas iseenesest. Kuldse ajastu lõppedes tšuudid hukkusid või põgenesid ära ristiusustamise eest. Legendides on neid kujutatud paganliku muistse rahvana. Permikomid nimetavad sõnaga tšud kurje vaime.
Seminariettekanne tšuudidest toetub teaduslikele kirjeldustele ja kogutud narratiividele. Sissejuhatuseks vaadake telefilmi «Предание о чуди» (2011, umbes 20 minutiline venekeelne film).
Seminar Teamsis: Liitu seminariga!
Kõik huvilised on oodatud
Seminari toetavad Eesti Kirjandusmuuseumi teadusprojekt EKM 8-2/20/3 ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK145)
Info: mare.kalda@folklore.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO