Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | WebMail | English | Deutsch

Tere tulemast!

Te külastate Eesti folkloristide serverit Haldjas.

Sellest serverist leiate mitmekülgset informatsiooni suulise pärimuse, folkloori ja rahvausundi, Eesti folkloristikaga tegelevate institutsioonide, folkloristide ja nende uurimisprojektide kohta. Samuti saate siit informatsiooni mõnede teiste uurali keelkonna rahvaste pärimuse kohta ja lugeda meie 1996. aastast ilmuvaid ajakirju Mäetagused ja Folklore: An electronic Journal of Folklore.

Suurem osa serveri e-väljaannetest ja andmestikust on eesti keeles. Inglise, saksa ja muudes keeltes on selles serveris esialgu märksa vähem lugeda, kuid selle hulk kasvab kindlasti aja jooksul.

Haldjas on loodud 1995. aastal Eesti Keele Instituudi rahvausundi töörühma poolt. Praegu haldab serverit Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond.

Meie uudised!

Rituaalse aastaringi uurijate veebiseminar toimub 25. oktoobril

Kas te teate, et Rahvusvahelise Etnoloogia- ja Folklooriühingu (SIEF) rituaalse aasta töörühma regulaarsed veebiseminarid käivad ka Eesti Kirjandusmuuseumi kaudu?
Esmaspäeval, 25. oktoobril kell 11.00 algab järgmine koosolek. Esinejad on oma ala tipud, Emily Lyle, Oksana Tchoekha ja Tsimafei Avilin.
Kava
Emily Lyle (University of Edinburgh) The Myth of the One Eyed God and the Signal Star at the Start of a Season
Oksana Tchoekha (Institute of Slavic Studies, Russian Academy of Sciences) Human life of the celestial bodies
Tsimafei Avilin (Center for Studies of Belarusian Culture, Language and Literature, National Academy of Sciences of Belarus) Belarusian Folk Astronomy: What is Your Ritual About?
Seminar Teamsis: Liitu seminariga!
Seminari toetavad Eesti Kirjandusmuuseumi teadusprojekt EKM 8-2/20/3 ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK145)
Info: mare.kalda@folklore.ee

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolek 21.oktoobril kell 16.15 veebis

Sel korral toimub ARSi kõnekoosolek nädal aega varem, 21. oktoobril, kuid ikka tavapärasel ajal 16.15. Koosolek toimub Teamsi vahendusel.
Ettekannetega astuvad üles Muinastaideseltsi liikmed Väino Poikalainen ja Enn Ernits. Juttu tuleb Äänisjärve kaljujoonistest, Eesti muinastaideseltsi rollist nende uurimisel ja kataloogi väljaandmisel.
Väino Poikalainen peab ettekande teemal „Äänisjärve kaljujoonised ja Eesti muinastaideseltsi tegevusest nende dokumenteerimisel".
Enn Ernits kõneleb „Äänisjärve petroglüüfide tõlgendamise ajaloost".
Ettekannetele järgneb raamatuesitlus.
Poikalainen, Väino; Ernits, Enn. Rock Carvings of Lake Onega 3: The Besov Nos Region: Besov Nos, Kladovets, Gazhi and Guri Guri Localities. Tartu: Estonian Society of Prehistoric Art, 2021. 415 p.
ARSi kõnekoosolek toimub veebis.
Microsoft Teamsi koosolek "Kaljujooniste dokumenteerimisest - 21.10.2021"
Liitu arvutis või mobiilirakenduse kaudu
Koosolekuga liitumiseks klõpsa siin
Lühike aadress: https://shorturl.at/opvFI
Lisainfo: Kärri Toomeos-Orglaan (karri.toomeos@folklore.ee), Mare Kalda (mare.kalda@folklore.ee).

Seminar tšuudidest komi pärimuses

Esmaspäeval, 18. oktoobril 2021 algusega kell 11.00 peab Nikolai Kuznetsov Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna veebiseminaril ettekande "Tšuudid komi pärimuses".
Tšuudid on üks müütiline rahvas. Neid kujutleti komide eellastena, kelle ideaalses maailmas oskasid lapsed kohe pärast sündi kõndida ja rääkida ning vili kasvas iseenesest. Kuldse ajastu lõppedes tšuudid hukkusid või põgenesid ära ristiusustamise eest. Legendides on neid kujutatud paganliku muistse rahvana. Permikomid nimetavad sõnaga tšud kurje vaime.
Seminariettekanne tšuudidest toetub teaduslikele kirjeldustele ja kogutud narratiividele. Sissejuhatuseks vaadake telefilmi «Предание о чуди» (2011, umbes 20 minutiline venekeelne film).
Seminar Teamsis: Liitu seminariga!
Kõik huvilised on oodatud
Seminari toetavad Eesti Kirjandusmuuseumi teadusprojekt EKM 8-2/20/3 ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK145)
Info: mare.kalda@folklore.ee

13. oktoobril toimub soouuringute seminar postdiskursuste vahelisest dialoogist

Kolmapäeval, 13. oktoobril 2021 algusega kell 15 toimub Eesti Kirjandusmuuseumis Eesti-uuringute Tippkeskuse soouuringute töörühma veebiseminar “Postkoloniaalsete ja postsotsialistlike diskursuste vahelised dialoogid feministlikus teoorias ja praktikas”.
Ettekandega esineb järeldoktor Redi Koobak (Centre for Women’s and Gender Research, University of Bergen, Norway).
Toetudes hiljuti ilmunud kogumikule Postcolonial and Postsocialist Dialogues: Intersections, Opacities, Challenges in Feminist Theorizing and Practice (ed. Koobak, Tlostanova and Thapar-Björkert, Routledge 2021), pakub Redi Koobak oma ettekandes välja raamistiku mõtestamaks võimalikke postkolonialistlike ja postsotsialistlike diskursuste vahelisi kokkupuutepunkte transnatsiontsionaalses feministlikus teoorias ja praktikas.
Esineja tutvustab raamatus välja pakutud uusi termineid ja tõstatab küsimusi selle kohta, kuidas need võiksid aidata meil ümber mõtestada kindlakskujunenud arusaamu soost, seksuaalsusest ja rassist.
Seminar TEAMSIS: Click here to join the meeting
Seminari toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus)
Info: eve.annuk@kirmus.ee
Kõik huvilised on oodatud!

7. oktoobril toimub lasteaia- ja põhikooli esimese astme õpetajate eesti keele veebiseminar „Lugev laps“

Neljapäeval, 7. oktoobril 2021 toimub veebikeskkonnas Teams lasteaia- ja põhikooli esimese astme õpetajate eesti keele seminar „Meie kiisul kriimud silmad: Lugev laps“.
Veebiseminari eesmärk on tutvustada õpetajatele võimalusi emakeelepõhiste kultuuriväärtuste kujundamisel. Seminari keskmes on eesti keel ja selle õpetamine ja omandamine lasteaias ja koolis, sealhulgas lugemis- ja kirjutamisvalmiduse kujundamine (ette)lugemise ja jutustamise kaudu.
Seminaril saavad traditsiooniliselt sõna teadlased, muuseumitöötajad, kirjanikud ja alushariduse praktikud.
Ettekannetes on tähelepanu all ideed ja mõtted, kuidas laste igakülgset arengut, keeleoskust ja loovust toetada.
Toimuvad töötoad, milles tutvustatakse praktilisi väljundeid ja õpitakse/mängitakse mänge, mille eesmärk on omandada teadmisi selle kohta, kuidas rikastada lapse sõnavara ja mõttemaailma, ühtlasi edendada eesti keele õpetamist ja lugemisoskust, laste suhtlemisoskuse ja eneseväljendamise arengut.
KAVA
10.30 Avamine, tervitussõnad
Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Tiina Peterson
Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Tõnis Lukas
10.45–11.30 Jaanika Palm (Eesti Lastekirjanduse Keskus): Milleks lasteaialapsele raamatud ja lugemine?
11.30–12.00 Andra Kütt (Tallinna Ülikool): Kuidas on lapse loovus seotud keele arenguga?
12.00–12.30 Katre Kikas (Eesti Kirjandusmuuseum): Lugev laps Andrus Kiviräha lasteraamatutes
12.30–13.00 Maili Liinev (MTÜ Hooling): Lugemispesa rühmas ja klassis – lugemisrõõmu- ja huvi tekitaja
13.00–14.00 Lõuna
14.00–15.30 Kristel Kiens (Audentes): Eneseteadlikkus ja enesesõbralikkus – kuidas neid ressursse endas arendada?
15.30–15.45 Paus
15.45–16.45 Töötoad
15.45–16.15 Terje Puistaja (Eesti Rahvapärimuse Kool): Viis villast, kuus kullast, seitse sulaselget: Rõõm mängimisest, improvisatsioon ja rahvapärimus
16.15–16.45 Virve Tuubel (Eesti Rahva Muuseum): Värvid ja värvisõnad rahvakultuuris, veebipõhine õppematerjal “Kirju-Mirju värviraamat” digivariant
16.45 Õppevahendite esitlus
16.45–17.00 Kelly Lilles (ALPA Kids): Tii-tii-digiõpe. ALPA rakendus kirjutamisvalmiduse toetamisel
17.00–17.15 Seminari lõpetamine ja lõpuarutelu
Koolitusseminari koduleht asub aadressil http://folklore.ee/kp/lp/2021.
Varasemate õppepäevade kohta vt http://folklore.ee/kp/lp
Seminari korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Eesti-uuringute Tippkeskus, Haridus- ja Teadusministeerium, Toila Lasteaed Naerumeri.
Seminari toetavad Haridus- ja Teadusministeeriumi Keeleprogramm 2018-2021 ja Euroopa Regionaalarengu Fond (Eesti-uuringute Tippkeskus).
Info: Piret Voolaid, piret@folklore.ee

4. oktoobril toimub veebiseminar Muhu "Vana Kandle" koostamise loost

Esmaspäeval, 4. oktoobril algusega kell 11.00 peab Kanni Labi seminariettekande „Kokku, kooreke, ja trükki, Muhu regilaulud!“
Esineja tutvustab oma sõnavõttu nii: „Kui 1955. aastal kogunes esimene Vana Kandle kolleegium, oli osa Muhu materjale juba ette valmistatud. Mitmesugustel põhjustel jäi see esialgu avaldamisplaanidest välja, saarte piirkonnast rebisid ette Mustjala ja Kihnu. Kui ma olin vanade tegijate õpipoisina juba mitme Vana Kandle koostamisega rinda pistnud, tundus mulle, et hakkan aimama, kuidas see töö käib ja tahaksin ise ka proovida. Muhumaaga mul veresidemeid ei ole, sealsed laulud tundusid lihtsalt huvitavad, kui Hurda köidete regilaule kollatsioneerisin. Aga kui huvitavad ja missugune tööpõld nendega ees ootab, ei osanud ette kujutada - kas või juba seda, et alates tollest 1955. aastast on laule hunnikute kaupa juurde kogutud. Kuni veel tänavuse suveni, mil ise seal salvestamas käisime.“
Seminar TEAMSis. Link: Click here to join the meeting
Tulge kuulama ja arutlema!
Seminari toetavad Eesti Kirjandusmuuseumi teadusprojekt EKM 8-2/20/3 ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK145)
Info: mare.kalda@folklore.ee

Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna korraline seminar „Meie tulevik: taevatrepp?"

27. septembril Esnas toimuval seminaril avatakse Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna teadlaste viimaseid uurimistulemusi, rakendades kriitilise analüüsi meetodeid. Seminari siht on arutleda folkloristikas toimunud muutuste üle, kuid jutuks tulevad ka projektsioonid ja mõtteavaldused tuleviku teemal.
Mis on toimunud usundi, narratiivide/narratiivsuse, subjektiivsuse, vabaduse ja võimu, tähenduse ja tõlgendusvõimaluste avardumise ja/või kitsenemise tingimustes? Kas on olulisi paradigmamuutusi? Missuguseid väljakutseid ja võimalusi pakub teadusharude ja kutsealade koostöö? Kuidas suhtuda postulaatidesse nagu nt digihumanitaaria alguspunkt 2013? Missugused on reaalsed tulemused perioodil 1990–2021?
Seminar tähistab tänapäeva folkloori uuringute ja rahvausundi uurimise 30., serveri Haldjas 26 ja eelretsenseeritavate ajakirjade 25., mitmete tähtteoste ja lugejalemmikute ilmumise 26., andmebaaside ja digiandmete analüütika 26. aastapäeva.
Seminari pealkiri tõukub Led Zeppelini programmilisest laulust „Stairway to Heaven“.
Seminari koduleht http://www.folklore.ee/rl/fo/konve/2021/esna

Akadeemilise Rahvaluule Seltsi üldkoosolek ja raamatuesitlus 30. septembril

30. septembril toimub Akadeemilise Rahvaluule Seltsi üldkoosolek, mille päevakorras on uue juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine. Koosolek toimub Eesti Kirjandusmuuseumis Eesti Rahvaluule Arhiivi uurijate saalis (ruum 202) algusega kell 16.15.
Ootame rohket osavõttu! Neil, kes ei saa osaleda, palume teha kirjalik volitus mõnele seltsi liikmele.
***
Koosolekule järgneb pidulik loomateemaline õhtu Tartu Ülikooli loodusmuuseumis (Vanemuise 46). Loomaökoloog Tuul Sepp peab akadeemilise loengu „Muinasjuttude evolutsioonibioloogia“.
Järgnevad EKM Teaduskirjastuse väljaannete esitlused:
* Akadeemiline sari „Eesti muinasjutud“ II osa: „Loomamuinasjutud“. Väljaannet tutvustavad selle koostajad ja toimetajad Risto Järv, Inge Annom, Mairi Kaasik ja Kärri Toomeos-Orglaan. https://folklore.ee/kirjastus/?raamat=112
* Mall Hiiemäe „Väike kalaraamat rahvapärimusest“ https://folklore.ee/kirjastus/?raamat=113, mis on populaarse sarja neljas raamat. Lisaks on valminud väljaande „Väike loomaraamat rahvapärimusest“ kordustrükk https://folklore.ee/kirjastus/?raamat=114
Katkendeid raamatutest loeb Enn Lillemets.
Loodusmuuseumi üritusel osalemiseks palume registreeruda hiljemalt kolmapäevaks, 29. septembriks e-posti aadressil karri.toomeos@folklore.ee. Kohtade arv on piiratud. Registreerunutele on sissepääs loodusmuuseumisse tasuta.
NB! Kirjandusmuuseumis tuleb eeskirjade järgi kanda maski, Loodusmuuseumis tuleb näidata COVID tõendit. Vt lähemalt https://www.kirmus.ee/et/info/korduma-kippuvad-kusimused, https://www.natmuseum.ut.ee/et/lahtiolekuajad. Kes soovivad teha kiirtesti, andke sellest koos registreerimisega teada.
Ürituse korraldavad Akadeemiline Rahvaluule Selts, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv, Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus).
Lisainfo: Kärri Toomeos-Orglaan (karri.toomeos@folklore.ee), Risto Järv (risto.jarv@folklore.ee)

Eesti Kirjandusmuuseum ja Eesti Rahva Muuseum peavad muinasjutuseminari

29. septembril korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum ja Eesti Rahva Muuseum ERMis muinasjututeemalise seminari, et tähistada näituse „Elas kord...“ õnnelikku lõppu.
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi muinasjuttude töörühm korraldab iga-aastaseid temaatilisi seminare Eesti eri paigus juba 2011. aastast alates.
Seminari peakorraldaja, Eesti Rahvaluule Arhiivi juhataja Risto Järve sõnul saab nüüd teoks algselt 2020. aastaks plaanitud üritus. „Möödunud aasta oli Eestis muinasjuttude seisukohalt mitmekordselt märgiline: jutuvestja Piret Pääri eestvõtmisel tähistati võimsalt Eesti rahvajutu aastat, avati Eesti Rahva Muuseumi suur muinasjutunäitus „Elas kord“ ning kättesaadavaks sai hulk muinasjututekste nii paberil kui veebiruumis,“ lisas Järv.
Esinevad Mall Hiiemäe, Risto Järv, Pille Kippar, Piret Päär, Jonathan Roper, Katrin Sipelgas ja Elle-Mari Talivee. Ettekanded keskenduvad muinasjuttudele eri aspektidest, mitmed ettekanded käsitlevad loomade ja inimeste vahelisi suhteid muinasjuttudes.
Seminari lõpus esitletakse Piret Pääri koostatud ning Katrin Ehrlichi kujundatud rahvajuturaamatut „Õnneliku inimese särk“ (kirjastus Varrak) ning Kirjandusmuuseumi infosüsteemi KiViKe Kogukonnaportaalis avaldatud kaheksat temaatilist muinasjutukogumit, mis hõlmab tekste Eestimaa eri paigust Hiiumaast Setumaani. Väljaanded on ette valmistanud Inge Annom, Risto Järv, Mairi Kaasik ja Kärri Toomeos-Orglaan.
Seminari kava on leitav aadressil https://www.folklore.ee/era/teema/mjseminar2021.pdf
Seminari korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum ja Eesti Rahva Muuseum ning toimumist toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus).

Seminaril osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 27.septembriks e-posti aadressil era@folklore.ee

13. septembril toimub veebiseminar Kodavere pärimuskeskuse tegudest

Jätkuvad Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna ja Eesti-uuringute Tippkeskuse nädalaseminarid, endiselt TEAMSi kaudu.
Sügissemestri avaistungil 13. septembril 2021 algusega kell 15.00 esineb Ergo-Hart Västrik teemal "Kodavere Pärimuskeskus — kellele ja milleks?"
Kõneks on Kodavere Pärimuskeskuse loomine ning keskuse esimesed kaks ja pool aastat. Ergo vaatab tagasi põnevale teekonnale keskuse asjaajajana, keskendudes sellele, mida ta on selle ajaga teada saanud, mida juurde õppinud, mis on hästi ja mis mitte nii väga hästi välja kukkunud. Lisaks ettevõetust ülevaate andmisele tutvume keskuse kolme järgneva aasta plaanidega. Distsiplinaarselt võiks niisugust tegevust Kodavere kandis mahutada rakendusliku folkloristika mõiste alla. Kõneleja kutsub seminaril osalejaid mõiste olemuse üle kaasa mõtlema ja arutlema.
Seminar TEAMSis 13. septembril kell 15.00
Liitu seminariga
Kõik on oodatud liituma!
Seminari toetavad Eesti Kirjandusmuuseumi teadusprojekt EKM 8-2/20/3 ning Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK145)
Info: mare.kalda@folklore.ee

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO