Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | WebMail | English | Deutsch

Tere tulemast!

Te külastate Eesti folkloristide serverit Haldjas.

Sellest serverist leiate mitmekülgset informatsiooni suulise pärimuse, folkloori ja rahvausundi, Eesti folkloristikaga tegelevate institutsioonide, folkloristide ja nende uurimisprojektide kohta. Samuti saate siit informatsiooni mõnede teiste uurali keelkonna rahvaste pärimuse kohta ja lugeda meie 1996. aastast ilmuvaid ajakirju Mäetagused ja Folklore: An electronic Journal of Folklore.

Suurem osa serveri e-väljaannetest ja andmestikust on eesti keeles. Inglise, saksa ja muudes keeltes on selles serveris esialgu märksa vähem lugeda, kuid selle hulk kasvab kindlasti aja jooksul.

Haldjas on loodud 1995. aastal Eesti Keele Instituudi rahvausundi töörühma poolt. Praegu haldab serverit Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond.

Meie uudised!

3. aprillil seminar Ukraina idaosa koduste fotokogude uurimisest

Head seminarihuvilised!
3. aprillil kell 11.00 algab online-seminar, kus tähelepanu all on inimeste kodused fotoarhiivid praeguseks valdavalt annekteeritud Luhanski oblasti aladel.
Fotograaf ja visuaalantropoloog Vadim Lurie tutvustab oma 2018.– 2019. aasta ekspeditsioonide tulemusi Luhanski oblastisse. Toona uuriti sealsetes linnades ja alevites koostöös ukraina kunstiresidentuuriga „Плюс/Минус“ koduseid fotoarhiive ja koguti 15000 pilti sisaldav andmebaas, samuti intervjueeriti Severodonetski, Lõssõtšanski, Štšastja, Rubežnoje ja Stanõtsja Luhanska elanikke. Näeme, kuidas kodused, mitmesuguseid sündmusi jäädvustanud fotod satuvad visuaalantropoloogia huvi alla – ettekande fookuses on visuaalantropoloogia, mikroajalugu ja fotonarratiivid.
Seminar on vene keeles.
Teemaga tutvumiseks vt umbes tunniajast projekti tutvustust
Eesti Kirjandusmuuseumi online-seminar 3. aprillil 2023 kell 11.00
Kõik on oodatud liituma!
Microsoft Teams meeting
Info: mare.kalda@folklore.ee
Seminar toimub Eesti Kirjandusmuuseumi teadusprojekti EKM 8-2/20/3 raames.

Näitus Naine ersa ja mokša kultuuris maikuuni ja seminar 21. aprillil. Kirjandusmuuseumis

Alates 27. märtsist 2023 saab Eesti Kirjandusmuuseumi fuajees vaadata fotonäitust „Naine ersa ja mokša kultuuris“ (koostaja Natalia Ermakov).
Näitus peegeldab naise rolli ühiskonnas, kus ka tänases igapäevaelus on säilinud palju traditsioonilist. Naised loovad teatud oma maailma ja mõjutavad selle kaudu ümbritsevat.
Fotod on pildistatud Mordvamaa välitöödel aastatel 2000–2015.
Näituse raames toimub 21.aprillil algusega kell 17.00 Eesti Kirjandusmuuseumi saalis samateemaline seminar. Oma kogemustest lähtuvaid vaate- ja tundenurki avavad muuseumi teadurid Janika Oras, Andreas Kalkun ja Natalia Ermakov ning Anna Venchakova Eesti Rahva Muuseumist. Esinevad Eesti-Mordva Seltsi folklooriansambel Vastoma ja ansambel Kännu Peal Käbi. Osalejatel on võimalus maitsta ersa ja mokša rahvusroogi.
Ersad ja mokšad on kaks kultuuriliselt lähedast soome-ugri rahvaste hulka kuuluvat etnilist rühma Mordva Vabariigis. Ersade asualad paiknevad suuremate või väiksemate saarekestena venelaste, tatarlaste, tšuvaššide ja baškiiride asustusalade vahel Okaa­–Volga vaheliselt alalt Siberini. Mokšad elavad Mordva vabariigis ja Penza oblastis.
Näitust ja seminari toetavad Kultuuriministeerium, Eesti Kirjandusmuuseum, Integratsiooni Sihtasutus, Eesti-Mordva Selts, Eestimaa Rahvuste Ühendus.
Vt sündmust.

Mari-Ann Remmel 30. märtsil ARSi koosolekul: Rudolf Põldmäe välitööpäevikud

Head ARSi liikmed, kolleegid ja sõbrad!
Neljapäeval, 30. märtsil 2023 peab Mari-Ann Remmel Akadeemilise Rahvaluule Seltsi koosolekul ettekande „Rännakud Rudolf Põldmäega – sissevaade tema välitööpäevikutesse 1929-1958“.
Rudolf Põldmäe ekspeditsioonipäevikud annavad omanäolise ülevaate ajastu vaimust, piirkondade eripäradest, inimtüüpidest ja eluolust, samuti teatud päevapoliitilistest ja usuliikumistega seotud teguritest.
Nii informantide küsitlemisel kui päevikute vormistamisel oli Põldmäe metoodiline ja süsteemne, samas aga läbivalt loominguline, vaimsust ja vaheldust otsiv. Kui esimestes päevikutes on tunda nooruslikku uljust ja idealismi, siis viimastes saame osa juba elunäinud (Siberist naasnud) mehe mõtlikke arutlusi ja analüüsivaid vaateid varem tehtule.
Ettekanne on pühendatud folkloristi ja kirjandusteadlase Rudolf Põldmäe 115. sünniaastapäevale.
Seltsi koosolek toimub Eesti Kirjandusmuuseumi saalis algusega kell 16.15.
Kõik huvilised on oodatud!
Lisainfo: Kärri Toomeos-Orglaan (karri.toomeos@folklore.ee)

23. märtsil Tartu ülikoolis külalisloeng surma tajumisest läti traditsioonilises ja kaasaegses kultuuris

23. märtsil 2023 kell 16.15 peab Riia Stradiņši ülikooli kommunikatsiooniteaduskonna juhtivteadur Agita Misāne inglisekeelse loengu „Perception of Death and Imagined Afterlife in Latvian Traditional and Contemporary Religious Cultures“ (Surma tajumine ja kujutledav surmajärgsus läti traditsioonilises ja kaasaegses kultuuris).
Üritus leiab aset aadressil Ülikooli 16–212.
Lektor keskendub sellele, kuidas traditsioonilised tõekspidamised kajastuvad nii religioosseis kui ilmalikes arvamustes. Käsitletakse ka suhtumist eutanaasiasse, enesetappudesse, elundidoonorlusse. Vt pikemat tutvustust.
Kontakt: madis.arukask@ut.ee

Reet Hiiemäe arutleb 30. märtsil vaimse tervise konverentsil sõna väe üle

30. märtsil 2023 kell 13.00-17.00 korraldab Tartu Ülikooli personaliarenduskeskus Worksupi keskkonnas vaimse tervise konverentsi "Sõna jõud". Peaesinejateks on juhtimiskoolitaja Ruti Einpalu, psühholoog Helo Liis Soodla ja folklorist Reet Hiiemäe.
Reeda pärimusepõhises kõneluses "Sõna vägi" tuleb juttu nii vaikimisest kui omamoodi kõnekast suhtlusaktist kui maagilisest sõnakasutusest kaitseks ja jõu andmiseks.
Konverentsile pääseb registreerudes ning oodatud on ülikoolipere liikmed ja kõik huvilised.
Konverentsi kohta vt Tartu Ülikooli lehelt.
Kontakt: raivo.valk@ut.ee

Madis Arukask kõneleb Fenno-Ugria hõimuklubis soomeugri eepostest

Fenno-Ugria annab teada hõimuklubi üritusest "Usk, lootus ja meeleheide – soome-ugri rahvaste kirjalikud eeposed" kolmapäeval 22. märtsil kell 17.00 Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6).
Tartu Ülikooli kaasprofessor Madis Arukask teeb sissevaate soome-ugri kirjalike eeposte mitmekesisesse maailma. Eepose formaat rahvuse identiteeditekstina on Madise hinnangul endiselt atraktiivne ka 21. sajandil.
Üritusest lähemalt.

25. märtsini on avatud registreerimine ERMi aastakonverentsile „Õige keha, vale keha?“

Soositud erialadevahelisuse ja uuendatud koostöölepingu valguses Eesti Kirjandusmuuseumi ning Eesti Rahva Muuseumi vahel on hea meel vahendada infot ERMi sellekevadise konverentsi kohta.
Konverents „Õige keha, vale keha?“ toimub Eesti Rahva Muuseumis 30. ja 31. märtsil 2023, osavõtuks tuleb registreeruda mõned päevad varem ehk 25. märtsiks.
Kava on koos, konverents koondab ettekandeid inimkeha kultuurilisest mõtestamisest erinevate distsipliinide vaatenurkadest ja mitmesuguste sotsiaalsete, poliitiliste, majandus- ning võimusuhete kontekstis Eestis erinevatel ajalooperioodidel ja tulevikukujutelmadest.
Folkloristidest esinevad ERMi konverentsil ettekannetega Andreas Kalkun Eesti Rahvaluule Arhiivist, Madis Arukask ja Danila Rygovskiy Tartu Ülikoolist ning Reet Hiiemäe folkloristika osakonnast.
Kava ja pikem tutvustus on siin.

Kes saab 14. aprillil Oskar Kallase stipendiumi?

Eesti Rahva Muuseumi pressiteate kohaselt oodatakse kuni 3. aprillini 2023 aadressil erm@erm.ee kandidaate Oskar Kallase auhinnale, mida ERM annab välja alates 2015. aastast.
Kandidaate stipendiumi määramiseks võivad esitada rahvusteaduste ja muuseumivaldkonna juriidilised isikud ning kõik Eesti Vabariigi kodanikud. Stipendium antakse auhinnasaajale üle muuseumi sünnipäeval 14. aprillil. Tegu on ERMi tunnustusega pikaajalise silmapaistva professionaalse ja loomingulise tegevuse eest rahvusteaduste ja -kultuuri alal.
Senised laureaadid on igati teenekad inimesed Aet Maatee, Mart Laar, Marju Kõivupuu, Silvi Allimann, Tiit Hennoste, Mall Hiiemäe, Art Leete ning möödunud aastal Kristi Salve.

Folklore.ee ühineb õnnitlustega Asta Niinemetsa sünnipäevaks

18. märtsil 2023 oli 70. sünnipäev kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna kogenud toimetajal Asta Niinemetsal.
Asta on keeletoimetanud meie, folkloristide, kirjatööd ajakirjas Mäetagused, samuti teistes sariväljaannetes. Tema tööpanus on eestikeelsete, Dan Ben Amose artiklikogumiku “Kommunikatsioon ja folkloor”, Mihály Hoppáli “Etnosemiootika”, Tatjana Devjatkina “Mordva mütoloogia” jpt ilmumises.
Sõbraliku ja vastutuleliku kolleegi Asta muude tegevuste kohta on hea teada, et ta osaleb väga aktiivselt Zonta Tartu klubis. Ja tema lemmikvärv on roheline.
Palju õnne, tugevat tervist ja teravat silma soovib kogu Eesti Kirjandusmuuseumi tööpere!
Vt ka 18. märtsi postitust.

6. sõjaseminar 20. märtsil kell 16.00. Osaleda saab Teamsi kaudu

Head seminarihuvilised!
20. märtsil kell 16.00–18.00 toimub online-seminaride sarja "Kultuurid sõjas" 6. kohtumine "Sõja visuaalne kujutamine meedias".
Ingliskeelse online-ettekande "Odessa linnaruumi visualiseerimise uusi tendentse sõja tingimustes" / "New tendencies of visualization of Odessa urban space in war circumstances" peab Victor Levchenko.
Arutlusele tulevad sõjaaegne tänavakunst, keelesõjad moodsas linnakontekstis, sisuloome võimalused kunstis ja traditsioonilistes kultuuripraktikates.
Seminari ja esineja tutvustus
Eesti Kirjandusmuuseumi online-seminar 20. märtsil 2023 kell 16.00-18.00
Kõik on oodatud liituma!
Microsoft Teams meeting
Info: mare@folklore.ee
sergei.troitskii@folklore.ee
Seminari toetab Eesti Kirjandusmuuseumi teadusprojekt EKM 8-2/20/3.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO