Siberi eestlaste laulud

Mõtsa lätsid sa

Alma Papakoi, Olga Jänes ja Eliisabet Jänes (1996)

Mõtsa lätsid sa ja mõtsa lätsin ma,
mõtsa läits kats karujahimeist ka.
Oh oi-jai-jaa, vidi-ral-lal-laa,
mõtsa läits kats karujahimeist kah.

Karu nägid sa ja karu nägin ma,
karu nägi kaks karujahimeist kah.
Oh oi-jai-jaa, vade-ral-lal-laa,
karu nägi kaks karujahimeist kah.

Karu lassid sa ja karu lasksin ma,
karu lasid kaks karujahimiest kah.
Oh oi-jai-jaa, vidi-ral-lal-laa,
karu lasid kaks karujahimeist kah.

Liha said sa ja liha sain ma,
liha sai kaks karujahimeest kah.
Oh oi-jai-jaa, vi(di)-ral-lal-laa,
liha sai kaks karujahimeist kah.

Kõrtsi lätsid sa ja kõrtsi lätsin ma,
kõrtsi läits kaks karujahimeist kah.
Oh oi-jai-jaa, vi(di)-ral-lal-laa,
kõrtsi läits kaks karujahimeest kah.

Tappa said sa ja tappa sain ma*,
tappa sai kaks karujahimeist kah.
Oh oi-jai-jaa, vidi-ral-lal-laa,
tappa sai kaks karujahimeest kah.

* tappa said sa ja ilma jäin ma

FAV 89 < Omski obl, Sedelnikovo raj, Lillikülä – A. Korb, A. Tuisk, op A. Jürgenson 1996 < Olga Jänes (Pärtli), snd 1937; Alma Papakoi (Pikjuk), snd 1938; Eliisabet (Liisi) Jänes, snd 1915.

Artiklid

Heli

Laulud

Ülem-Suetuk
Ülem-Bulanka
Rõžkovo
Kovaljovo
Kaseküla, Liliengof
Jurjevka
Oravaküla, Nikolajevka
Zolotaja Niva
Estonka, Lillikülä
Tsvetnopolje

Video

Laulud ja tantsud

Ülem-Suetuk
Ülem-Bulanka
Rõžkovo
Kovaljovo
Kaseküla
Lilengof
Koidula
Oravaküla
Zolotaja Niva
Lilliküla
Tsvetnopolje