Siberi eestlaste laulud

I 13 Hommikul kui päikene tõuseb

Linda Krindal, Maali Leer, Liide Miller ja Liine Miller (1991)

Hommikulõ, kui päikene tõuseb
omas kuldses ehtedes,
:,: istun mina akna ääres,
mirdikrantsi lehvitan. :,:

Ühel õhtul olin mina
suure uhke balli pial.
:,: Balli pial, kus olinõ mina,
tantsisin seal härraga. :,:

Härra südamesse tõusis
minu vastu armastus.
:,: Sel samal õhtul ütles härra:
“Minu pruut pead olema.” :,:

Olin noor ja olin rumal,
ei ma mõistnud mõtelda,
:,: et tast minu võtja ei ole,
vaid minu au, ilu rikkuja. :,:

Ma lä’en kõrgel kalju otsa(s),
uputan end meresse.
:,: Riided jätan mere kaldal,
kirja pruudi nimega. :,:

Sel samal õhtul läks siis härra
müöda kaljut kõndima.
:,: Leiab riided mere kaldalt,
kirja pruudi nimega. :,:

Oh te, neiud, nuorukesed,
mis te endid surmate.
:,: Parem ilmas häbi kanda,
mitte ennast surmata. :,:

RKM, Mgn II 4366 (14) < Krasnojarski krai, Motorski raj, Ülem-Bulanka k – A. Korb, A. Tuisk 1991 < Linda Krindal, snd 1931; Maali Leer (Rundaltseva), snd 1929; Liide Miller, snd 1946; Liine Miller, snd 1931.

Artiklid

Heli

Laulud

Ülem-Suetuk
Ülem-Bulanka
Rõžkovo
Kovaljovo
Kaseküla, Liliengof
Jurjevka
Oravaküla, Nikolajevka
Zolotaja Niva
Estonka, Lillikülä
Tsvetnopolje

Video

Laulud ja tantsud

Ülem-Suetuk
Ülem-Bulanka
Rõžkovo
Kovaljovo
Kaseküla
Lilengof
Koidula
Oravaküla
Zolotaja Niva
Lilliküla
Tsvetnopolje