Siberi eestlaste laulud

Las ma lähen

Surnuaiapühal laulavad Valentina Illak, Emilie Illak, Lonni Ilves, Rosalie Taits, Leonora Haller, Olga Parts, Elfriede Reisman, Liidia Rist (1995)

Las ma lähen, las ma lähen
sinna, kus ma Jeesust näen.
Seda üksi taga nõvvan,
et ta palge ette jõvvan,
igavesti sinna jään.
Valgustus, valgustus,
päike pilved laotas.
Seda aega uotan väega,
millal kõige vagadega
näen su palvet rõemuga.
Inglihial, inglihial
kostab minu kõrvu sial.
Kus on tiivad, kus on tiivad,
mis mind hädaorust viivad
Siionisse täna viel.
Taevalinn, taevalinn,
oh, et seal ju oleksin.
Ja ta päälisväravatel,
tema kuldses uulitsades
oma Jeesust kiidan siin.
Paradiis, paradiis,
sinu vilja maitsen siis.
Sinu elupuide vilus
näen ma Jeesust taeva ilus,
oh, kui õnnis olen siis.

FAV 81 < Omski obl, Okonešnikovo raj, Zolotaja Niva k – A. Korb, E. Vahtramäe, op I. Kaimer 1995 < Valentina Illak; Emilie Illak (Lepik), snd 1922; Lonni Ilves, snd 1925; Rosalie Taits (Leib), snd 1928; Leonora Haller (Sarap), snd 1922; Olga Parts, snd 1926; Elfriede Reisman (Haller), snd 1925; Liidia Rist.

Artiklid

Heli

Laulud

Ülem-Suetuk
Ülem-Bulanka
Rõžkovo
Kovaljovo
Kaseküla, Liliengof
Jurjevka
Oravaküla, Nikolajevka
Zolotaja Niva
Estonka, Lillikülä
Tsvetnopolje

Video

Laulud ja tantsud

Ülem-Suetuk
Ülem-Bulanka
Rõžkovo
Kovaljovo
Kaseküla
Lilengof
Koidula
Oravaküla
Zolotaja Niva
Lilliküla
Tsvetnopolje