Siberi eestlaste laulud

I 15 Olin nuor ja nuorukene

Emilia Naarits ja Maria Vedom (1999)

Olin nuor ja nuorukene,
nuorelt võtsin naisukse
ja hai-luu, hai-dalulii,
nuorelt võtsin naisukse.

Ei saand aastat elada,
ku pidin sõtta minema*
ja hai-luu, hai-dalulii,
pidine sõtta minema.

Ku hakkasin ma minema,
siis hakkas hale tulema
ja hai-luu, hai-dalulii,
hakkas hale tulema.

See tie läks läbi paksu metsa,
otsekohe vaksali
ja hai-luu, hai-dalulii,
otsekohe vaksali.

Kaks sial istvad tie ääres*,
ise nutvad haledast
ja hai-luu, hai-dalulii,
ise nutvad haledalt*.

Üks oli minu emake
ja tein’ oli minu pruudike*
ja hai-luu, hai-dalulii,
tein’ oli minu pruudike*.

Ema nuttis haledast
ja pruudike veel haledamast,
hai-luu, hai-dalulii,
pruudike viel halemast.

Kui saan ma tagasi tulema,
siis saame pulmad pidama
ja hai-luu, hai-dalulii,
saame pulmad pidama.

Ku mamma ei lase sügise,
siis kevadi läen vägise
ja hai-luu, hai-dalulii,
kevadi läen vägise.

* ja pidin sõtta minema
* kaks sial istsid tie ääres
* ise nutvad haledast
* 2 korda: teine minu pruudike

ERA, CD 304 (13) < Omski obl, Krutinski raj, Rõžkovo k – A. Korb 1999 < Emilia (Miilja) Naarits (Kodasma), snd 1916; Maria (Mari) Vedom (Kodasma), snd 1913.

Artiklid

Heli

Laulud

Ülem-Suetuk
Ülem-Bulanka
Rõžkovo
Kovaljovo
Kaseküla, Liliengof
Jurjevka
Oravaküla, Nikolajevka
Zolotaja Niva
Estonka, Lillikülä
Tsvetnopolje

Video

Laulud ja tantsud

Ülem-Suetuk
Ülem-Bulanka
Rõžkovo
Kovaljovo
Kaseküla
Lilengof
Koidula
Oravaküla
Zolotaja Niva
Lilliküla
Tsvetnopolje