Siberi eestlaste laulud

I 21 Oh ütle, kena neiuke

Emilia Naarits ja Maria Vedom (1999)

:,: Oh* ütle, kena neiuke,
kus on su armas peiuke. :,:
:,: Kas ta on mõni mõesa mies
või elab talu sauna sies. :,:

:,: Oh mamma, ta ei ole mõesa mies,
ei ela talu sauna sies. :,:
:,: (A) ta on austud kruonumies,
kuldrist tal ripub rinna ies. :,:

:,: Ta kannab kallist kalevid
ja kullast pantud paletit. :,:
:,: Oh* tütar, ära rõemusta,
ei sie mies sind küll võtma ei saa. :,:

:,: Oh* mamma, kui ta ei armastaks,
siis ta mul kirja ei kirjutaks. :,:
:,: Ta kirjutas küll mulle kirja
ja saatis palju terviseid. :,:

:,: Ta pigistas küll minu kätt
ja valas rasket silmavett. :,:
:,: Ku saan ma tagasi tulema,
siis saame pulmad pidama. :,:

* värsikorduses: oi

ERA, CD 305 (6) < Omski obl, Krutinski raj, Rõžkovo k – A. Korb 1999 < Emilia (Miilja) Naarits (Kodasma), snd 1916; Maria (Mari) Vedom (Kodasma), snd 1913.

Artiklid

Heli

Laulud

Ülem-Suetuk
Ülem-Bulanka
Rõžkovo
Kovaljovo
Kaseküla, Liliengof
Jurjevka
Oravaküla, Nikolajevka
Zolotaja Niva
Estonka, Lillikülä
Tsvetnopolje

Video

Laulud ja tantsud

Ülem-Suetuk
Ülem-Bulanka
Rõžkovo
Kovaljovo
Kaseküla
Lilengof
Koidula
Oravaküla
Zolotaja Niva
Lilliküla
Tsvetnopolje