Siberi eestlaste laulud

II 30 Kaks armastajat trehvasid

Olga Jänes (1996)

Kaks armastajat trehvasid
seal metsas korraga.
:,: Nad kõikse päivä istusid,
ei rääkind sõnagi. :,:

Viimaks ütles Villem Elsale:
“Kas murres oled sa?
:,: Me hommen laulatusele
sinust müödä sõidame.” :,:

Ühel päiväl istus Elsa toas
ja kammis omma pead,
:,: ju Villem, pruut ja pulmarong
ju nähti tulemas. :,:

Siis pani Elsa kammi käest,
lõi juuksed kõrvale.
:,: Elusalt ta tuast välja läks,
surnult toodi tagasi. :,:

Kui juba öö oli möödä läind
ja koiduaig oli käes,
:,: siis ütles Villem naisele:
“Üht paha und ma näi. :,:

Me majas palju loome käis,
kõik veripunased.
:,: Verd oli Elsa vooti täis,
kõik riided tilkusid.” :,:

Villem kutsus pere kokku nüüd:
“Kõik tulkem rutuste!”
:,: Ja ütles: “Lähme sedamaid
nüüd Elsat vaatama.” :,:

Kui olid jõudnud uksele,
siis kõvast klopivad.
:,: Ja Elsa säitsme vendadel
uks lahti tehti näil. :,:

Villem tõstis surnul rätiku
ja oli kohkunu.
:,: Ta andis suud tal armuga –
minu pärast surid sa. :,:

Siis Elsa vennad ütelsid
tal kurva meelega:
:,: “Suud anna oma naisele,
las surnul puhata. :,:

Suud anda oma naisele,
see sinu kohus om.
:,: Aga armsa(l) surnul lase sa
nüüd rahus puhata*.” :,:

Siis langes Villem kummali
ja suri rutuste
:,: ta Elsa juur(d)e vootisse
ei tõusnud iialgi. :,:

Kaks kuuske saie istutud
küll nende havvale.
:,: Sest nad ei ole kuivanud,
nad o(m) alles praegugi. :,:

* nüüd rahul puhata

ERA, DAT 56 (1) < Omski obl, Sedelnikovo raj, Sedelnikovo k < Lillikülä k – E. Vahtramäe 1996 < Olga Jänes, snd 1928.

Artiklid

Heli

Laulud

Ülem-Suetuk
Ülem-Bulanka
Rõžkovo
Kovaljovo
Kaseküla, Liliengof
Jurjevka
Oravaküla, Nikolajevka
Zolotaja Niva
Estonka, Lillikülä
Tsvetnopolje

Video

Laulud ja tantsud

Ülem-Suetuk
Ülem-Bulanka
Rõžkovo
Kovaljovo
Kaseküla
Lilengof
Koidula
Oravaküla
Zolotaja Niva
Lilliküla
Tsvetnopolje