Siberi eestlaste laulud

Poiss Tutulinna külast

Maali Pool, Miina Pavlov, Liine Mülbahk ja Pille Niin (2000)

Poiss Tutulinna külast
käis üössel hulkumas.
:,: Poiss Tutulinna külast :,:
käis üössel hulkumas.

Refr.: Nuta, poiss, ja kurvasta,
ega sa neiut kätte ei saa.
:,: Kui sa teda kätte saad,
ega ta sind ei armasta. :,:

Tema läks sinna aida puole,
kus Mari magas sies.
:,: Ta läks sinna aida puole, :,:
kus Mari magas sies.
Nuta, poiss...

Ta hüidis: “Armas Mari,
tie lahti aida uks!”
:,: Ta hüidis: “Armas Mari, :,:
tie lahti aida uks!”
Nuta, poiss...

“Ei või ust lahti teha,
sest vällas puhub tuul.
:,: Ei või ust lahti teha, :,:
sest vällas puhub tuul.”
Nuta, poiss...

Poiss tõmmas aidaukse
iest ära vihaga.
:,: Poiss tõmmas aidaukse :,:
iest ära vihaga.
Nuta, poiss...

Mari hammustas sel(le) poisil
kolm sõrme veriseks.
:,: Mari hammustas sel(le) poisil :,:
kolm sõrme veriseks.
Nuta, poiss...

Poiss läks siis kojupuole
nii hale nutuga.
:,: Poiss läks siis kojupuole :,:
nii hale nutuga.
Nuta, poiss...

ERA, DV 138 < Krasnojarski krai, Karatusi raj, Ülem-Suetuki k – A. Tuisk, op A. Korjus 2000 < Maali Pool, snd 1930; Miina Pavlov (Adamson), snd 1927; Liine Mülbahk, snd 1927; Pille Niin.

Artiklid

Heli

Laulud

Ülem-Suetuk
Ülem-Bulanka
Rõžkovo
Kovaljovo
Kaseküla, Liliengof
Jurjevka
Oravaküla, Nikolajevka
Zolotaja Niva
Estonka, Lillikülä
Tsvetnopolje

Video

Laulud ja tantsud

Ülem-Suetuk
Ülem-Bulanka
Rõžkovo
Kovaljovo
Kaseküla
Lilengof
Koidula
Oravaküla
Zolotaja Niva
Lilliküla
Tsvetnopolje