Siberi eestlaste laulud

II 09 Juba tornikellad löövad

Erna Õigus (1994)

Juba tornikellad löövad,
ühte surnut maetakse.
:,: Ja pärast matmist altari ies
üks noorpaar ühendatud sai. :,:

Peig tahtmata lõi silmad sinna,
kus seisis valge surnukirst.
:,: Siis põlvili tema maha langes
ja palvesõnad algasid. :,:

Oh, armas neiu, anna andeks,
ei see ei ole minu süi.
:,: Minu vanemad minult seda nõudsid,
et rikkaga saaks ühendud. :,:

Jää jumalaga, kihlasõrmus.
Jää jumalaga, pruudikrants!
:,: Ei enam ma teid kanda ei taha,
teie kandja on ju kalmu läind. :,:

Jää jumalaga, isa-ema,
ei enam nää te oma last.
:,: T(ei)e kuri vali sõna nõudis,
et surmama pian ennast nüid. :,:

Revolver paukus, pauk see kõlas,
peig langes maha haavatult.
:,: Ei aitnud arst, ei aitnud abi,
kuul oli raskelt trehvanud. :,:

Siis õpetaja palveid pidas
ja rahvas härdast nutsivad.
:,: Ja rahva silmist jooksis pisar,
kui peiu rinnust verevool. :,:

FAM 89 (10) < Tomski obl, Zõrjanski raj, Vambola k < Kemerovo obl, Mariinski raj, Jurjevka k – A. Korb 1994 < Erna Õigus (Kukk), snd 1927.

Artiklid

Heli

Laulud

Ülem-Suetuk
Ülem-Bulanka
Rõžkovo
Kovaljovo
Kaseküla, Liliengof
Jurjevka
Oravaküla, Nikolajevka
Zolotaja Niva
Estonka, Lillikülä
Tsvetnopolje

Video

Laulud ja tantsud

Ülem-Suetuk
Ülem-Bulanka
Rõžkovo
Kovaljovo
Kaseküla
Lilengof
Koidula
Oravaküla
Zolotaja Niva
Lilliküla
Tsvetnopolje