Siberi eestlaste laulud

II 07 Väikses vaikses Rakvere linnas

Kaseküla rahvas (1993)

Väikses vaikses Rakvere linnas,
väikse oja kalda pial
:,: ehitatud kivist maja,
raudsed trellid akna ies. :,:

Mäe pealt alla viereb vanker,
võeras härra istub sies,
:,: püörab ümber ja siis küsib
hobust kinni pidades: :,:

“Armas sõber, ütle mulle,
kelle maja sie siin on?
:,: Ja kes peremies siin majas
ja mis tema nimi on?” : ,:

“Sie on kruonu vangimaja,
Rakvere linna vangimaja.
:,: Ja kes peremies siin majas:
praegu Eesti Vabariik.” :,:

Mütsi piast ta maha võttis,
ühte vangi nägi sääl.
:,: “Oh, mispärast saatus nuhtleb*,
teid, minu sõbrad, rääkige.” :,:

“Siin on kannatajaid palju,
igas numbris leidub neid.
:,: Mõni kannatab ka süitult*,
trööstib ennast mõtetes. :,:

Mis sest küsida viel vaja,
mis nad kiegi teinud on.
:,: Mul on omal seitsmes aasta,
vabadust pole ammu näind*. :,:

Kes on rüövind, kes on tapnud
ja kes väikselt võltsinud.
:,: Ja kes nuore neiu pärast
vabaduse kautanud*.” :,:

* oh, mispärast sa mind nuhtled
* mõni kannatab ka süita
* vabadust ei ole näind
* vabaduse kautand on

ERA, DAT 7 (44) < Tomski obl, Pervomaiski raj, Kaseküla – A. Korb, A. Lintrop, A. Tuisk, K. Peebo 1993 < Helmi Aunamägi (Koot), snd 1919; Emilia (Miili) Floren (Truss), snd 1923; Rosalie (Roosi) Juhkam (Kurss), snd 1934; Rosalie (Roosi) Klimson (Vahter), snd 1924; Viktor Klimson, snd 1922; Agnessa Koot (Veltmander), snd 1940; Ida Laal (Erikson), snd 1922; Leida Lasman, snd 1922; Ida Mäetam (Aunamägi), snd 1921; Olga Reile (Arju), snd 1920; Minni Tolstenka (Kannik); Olga Veltmander (Allikas), snd 1913 jt.

Artiklid

Heli

Laulud

Ülem-Suetuk
Ülem-Bulanka
Rõžkovo
Kovaljovo
Kaseküla, Liliengof
Jurjevka
Oravaküla, Nikolajevka
Zolotaja Niva
Estonka, Lillikülä
Tsvetnopolje

Video

Laulud ja tantsud

Ülem-Suetuk
Ülem-Bulanka
Rõžkovo
Kovaljovo
Kaseküla
Lilengof
Koidula
Oravaküla
Zolotaja Niva
Lilliküla
Tsvetnopolje