Siberi eestlaste laulud

I 22 Kuningal oli kolm tütart

Emilia Naarits ja Maria Vedom (1999)

:,: Kuningal oli kolm tütart,
üks oli keigest ilusamp. :,:
:,: Uh-uh-huu, vale-ral-lal-laa,
üks oli keige(st) ilusamp. :,:

:,: Üks kedras, teine kraasis,
kolmas siidikuduja. :,:
:,: Uh-uh-huu, vale-ral-lal-laa,
kolmas siidikuduja. :,:

:,: Kes oli siidikuduja,
see oli keigest ilusamp. :,:
:,: Uh-uh-huu, vale-ral-lal-laa,
see oli keige(st) ilusamp. :,:

:,: Kuningal siis tulivad
nüüd kolmed kosjad korraga. :,:
:,: Uh-uh-huu, vale-ral-lal-laa,
kolmed kosjad korraga. :,:

:,: Kuningas siis tantsisivad
uhkelt oma provvaga. :,:
:,: Uh-uh-huu, vale-ral-lal-laa,
uhkelt oma provvaga. :,:

:,: :,: Nüid tuleb üks tants, :,:
nüid tuleb üks uhke uobervalss*. :,:
:,: (Oh) ole aga, neiu, lustilik,
ja tule aga minuga tantsima. :,:

:,: (Oh) arvad sa, et kardan ma,
sinu vastu tulla tantsima. :,:
:,: Ei arva ma, ei karda ma
sinu vastu tulla tantsima*. :,:

:,: Nüid lüöge aga jalgu vastu maad
ku pulmapoisid tantsivad. :,:
:,: Uh-uh-huu, vale-ral-lal-laa,
pulmapoisid tantsivad. :,:

* nüid tuleb aga uhke uobervalss
* sinu vasta tulla tantsima

ERA, CD 305 (10) < Omski obl, Krutinski raj, Rõžkovo k – A. Korb 1999 < Emilia (Miilja) Naarits (Kodasma), snd 1916; Maria (Mari) Vedom (Kodasma), snd 1913.

Artiklid

Heli

Laulud

Ülem-Suetuk
Ülem-Bulanka
Rõžkovo
Kovaljovo
Kaseküla, Liliengof
Jurjevka
Oravaküla, Nikolajevka
Zolotaja Niva
Estonka, Lillikülä
Tsvetnopolje

Video

Laulud ja tantsud

Ülem-Suetuk
Ülem-Bulanka
Rõžkovo
Kovaljovo
Kaseküla
Lilengof
Koidula
Oravaküla
Zolotaja Niva
Lilliküla
Tsvetnopolje