Siberi eestlaste laulud

I 26 Ära mine mine minust müöda

Linda Adamson, Sohvi Benfelt, Maria Einbaum, Miina Einbaum, Pauliina Kondrova ja Eliise Näkk (1995)

[Ära] mine mine minust müöda, armas Jeesuke,
võta minu palveid kuulda nüüd ja alati.
Jeesus, Jeesus, sind nüid palun ma.
Siis, kui teistel armu annad, anna mulle ka.

Südamest nüüd palun väga armu sinu käest.
Paranda mu hingeviga, päästa patu väest.
Jeesus, Jeesus…

Üksi sinu juure tulen armu otsima.
Kõlvatu ja nõder olen, usku kinnita*!
Jeesus, Jeesus...

Kõige kallim ilmavara oled sina mul*.
Sinust ma ei lahku ära, südant annan sul.
Jeesus, Jeesus…

* kõlvatu ja nõder olen, armu kinnita
* kõige kallim hingevara oled sina mul

ERA, DAT 28 (33) < Omski obl, Kalatšinski raj, Kovaljovo k – I. Kaimer, A. Korb 1995 < Linda Adamson, snd 1925; Sohvi (Sonni) Benfelt, snd 1913; Maria Einbaum, snd 1912; Miina Einbaum, snd 1906; Pauliina (Polli) Kondrova (Einbaum), snd 1915; Eliise (Liisi) Näkk (Meri), snd 1924.

Artiklid

Heli

Laulud

Ülem-Suetuk
Ülem-Bulanka
Rõžkovo
Kovaljovo
Kaseküla, Liliengof
Jurjevka
Oravaküla, Nikolajevka
Zolotaja Niva
Estonka, Lillikülä
Tsvetnopolje

Video

Laulud ja tantsud

Ülem-Suetuk
Ülem-Bulanka
Rõžkovo
Kovaljovo
Kaseküla
Lilengof
Koidula
Oravaküla
Zolotaja Niva
Lilliküla
Tsvetnopolje