Siberi eestlaste laulud

I 29 Oru Lieni ilus neiu

Linda Adamson, Sohvi Benfelt, Maria Einbaum, Miina Einbaum, Aleksander Kondrov, Pauliina Kondrova ja Eliise Näkk (1995)

:,: Oru Lieni iluse neiu,
teda kosib iga peiu. :,:
:,: Trilla-lilla, nüid(õ) m(in)a tian(õ)
ja ka Lienist lugu pian. :,:

:,: Ei olnudõ jõuluaeg veele käes,
kui Lienile kosjaplaan oli ies. :,:
Trilla-lilla…

:,: Ilus hobu, uhke saan,
nähä neist onõ kosjaplaan*. :,:
Trilla-lilla…

:,: Mõtlesin, kui ohjadõ võtsinõ,
Oru talu puole sõitsin. :,:
Trilla-lilla…

:,: Läbi ilusa kasesalu
paistisõ mulle Oru talu. :,:
Trilla-lilla…

:,: Kui mina Oru õvve jõudsinõ,
süda tuksusõ rõemsast põvves. :,:
Trilla-lilla…

:,: Tule, ma sind tuppa viin,
muidu sul one külm jo siin. :,:
Trilla-lilla…

:,: Läbi ilusa tulevalge
paistise Lienile punapalge. :,:
Trilla-lilla…

:,: Pudel lavva piale toodi*,
Leeni terviseks seal joodi. :,:
Trilla-lilla…

* näha neil on kosjaplaan
* pudel lavva piale panti

ERA, DAT 27 (40) < Omski obl, Kalatšinski raj, Kovaljovo k – I. Kaimer, A. Korb 1995 < Linda Adamson, snd 1925; Sohvi (Sonni) Benfelt, snd 1913; Maria Einbaum, snd 1912; Miina Einbaum, snd 1906; Aleksander Kondrov, snd 1933; Pauliina (Polli) Kondrova (Einbaum), snd 1915; Eliise (Liisi) Näkk (Meri), snd 1924.

Artiklid

Heli

Laulud

Ülem-Suetuk
Ülem-Bulanka
Rõžkovo
Kovaljovo
Kaseküla, Liliengof
Jurjevka
Oravaküla, Nikolajevka
Zolotaja Niva
Estonka, Lillikülä
Tsvetnopolje

Video

Laulud ja tantsud

Ülem-Suetuk
Ülem-Bulanka
Rõžkovo
Kovaljovo
Kaseküla
Lilengof
Koidula
Oravaküla
Zolotaja Niva
Lilliküla
Tsvetnopolje