Rõivastusalane sõnavara mordva keeltes (*1)
Kadi Sarv
ETNOGRAAFILINE ÜLEVAADE

Mordva rahvariietest üldiselt
Peakatted

Rüüd
Üleriided
Särgid

Põlled
Vööd
Vöökaunistused
Ehted
Jalakatted
Tikandid
Kaunistused
Rituaalsed rõivad
RÕIVASTUSALASE SÕNAVARA
ETÜMOLOOGIAD


Peakatted
Rüüd
Üleriided
Särgid

Põlled
Vööd
Vöökaunistused
Ehted
Jalakatted
Tikandid
Kaunistused
Rituaalsed rõivad

SÕNAVARA STATISTIKA