KASUTATUD ALLIKAD JA KIRJANDUS


Allikad:

EA = Eesti Rahva Muuseumi etnograafiline arhiiv.

EA 118 : 8 - 73. Saarde, E. Etnograafilist teatmematerjali moksha-mordvalaste kohta.
EA 218 : 64 - 159. Mikkor, M. Etnograafilisi materjale inimese elutähtpäevadega seotud kombestiku ning peremärkide kohta Mordvast Kotshkurovi raj. Sabajevo külast.
EA 218 : 245 - 331. Mikkor, M. Teateid ersa mordvalaste perekonnakombestiku, kalendritähtpäevade, asustuse, elatusalade ja muu eluolu kohta (Mordva ANSV Kotshkurovi raj. Sabajevo k. ja Dubjonki raj. Povodimovo k.).
EA 224 : 144 -176. Sarv, H. Teatmematerjali Tatari ANSV, Bashkiiri ANSV ja Kuibõshevi oblasti mordvalastest, 1983. a.
EA 224 : 177 - 208. Sarv, H. Teatmematerjali moksha-mordvalastest Mordva ANSV Zubovo-Poljana rajooni Mordovski Pimburi külast, 1984.
EA 224 : 209 - 238. Sarv, H. Teatmematerjali moksha-mordvalastest Mordva ANSV Kovõlkino rajooni Staroje Pshenevo, Tshekassevõ Poljanõ, Novoje Pshenevo ja Mordovskaja Avgura küladest, 1985. a.

Fk = Eesti Rahva Muuseumi fotokogu.

Pk = Eesti Rahva Muuseumi peakataloog.

MF = muuseumi esemete pildistused Eesti Rahva Muuseumis.


Kirjandus:

Belitser 1973 = Belitser V. N. Narodnaja odezhda mordvy. Trudy mordovskoj ètnograficheskoj èkspedicii, vyp. III. Moskva 1973.

Dal' = Dal' V. Tolkovyj slovar'. Moskva 1955.

ERS = Èrzjansko-russkij slovar'. Moskva 1949.

ERV = Èrzjan'-ruzon' valks. Èrzjansko-russkij slovar'. Okolo 27000 slov. Pod redakciej akademika Serebrennikova B. A., doktorov filol. nauk Buzakovoj R. N., Mosina M. V. Moskva 1993.

FUV = Fenno-Ugric Vocabulary. An Etymological Dictionary of the Uralic Languages by Björn Collinder. Uppsala 1955.

Gordejev, ESM = Gordeev F. I. Ètimologicheskij slovar' marijskogo jazyka. Tom I. Joshkar-Ola 1979; tom II - 1983.

Heikel 1899 = Heikel, A. O. Mordvalaisten pukuja ja kuoseja. Suomalais-ugrilainen Seura. Helsinki 1899.

Kleeband 1986 = Kleeband, M. Mordva naiste rõivastus. Diplomitöö. Tartu 1986. (Käsikiri.)

Krjukova 1968 = Krjukova T. A. Mordovskoe narodnoe izobrazitel'noe iskusstvo. Saransk 1968.

Lõtkin, KESK = Lytkin V. I., Guljaev E. S. Kratkij ètimologicheskij slovar' komi jazyka. Moskva 1970.

Manninen 1929 = Manninen, I. Soome sugu rahvaste etnograafia. Tartu 1929.

Mart'janov 1991 = Mart'janov V. N. Mordovskaja narodnaja vyshivka. Saransk 1991.

Mikkor 1994 = Mikkor, M. Surmaga seotud tavadest ersamordva külades Sabajevos ja Povodimovos // Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat XL. Tartu 1994, lk. 153-189.

Mordovija 1985 = Mordovija. Narodnoe iskusstvo. Saransk 1985.

Mordovskij 1990 = Mordovskij narodnyj kostjum. Saransk 1990.

Mosin 1987 = Mosin M. V. Èvoljucija struktury finno-ugorskoj osnovy slova v mordovskih jazykah. Avtoref. dis. ... d-ra filol. nauk. Tartu 1987.

MRS = Mokshansko-russkij slovar'. Potapkin S. G., Imjarekov A. K. Moskva 1949.

MTES I-IV = A magyar nyelv törtenéti-etimológiai szótára. /Peatoimetaja Benk, Loránd/ I köide. Budapest 1967; II köide - 1970; III köide - 1976; IV köide - 1984.

Paasonen, MC = Paasonen, H. Mordwinische Chrestomatie mit Glossar und grammatikalischem Abriss. Finnisch-Ugrische Gesellschaft. Helsingfors 1909.

Paasonen, OTW = Paasonen, H. Ost-Tscheremissisches Wörterbuch. Bearbeitet und herausgegeben von Paavo Siro. Lexica Societatis Fenno- Ugricae XI. Helsinki 1948.

Paasonen, TLM = Paasonen, H. Die Türkischen Lehnwörter im Mordwinischen // Suomalais-ugrilaisen Seuran aikakauskirja XV. Helsinki 1897.

Räsänen, EWT = Räsänen, M. Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen. Helsinki 1969.; II köide, Wortregister. Zusammengestellt von István Kecskeméti. Helsinki 1971.

Sarv 1995 = Sarv, H. Mordva rahvakunst Eesti Rahva Muuseumis // Muuseum, nr. 2, 1995.

SKES I-VII = Suomen kielen etymologinen sanakirja. Suomalais-ugrilainen Seura.
I köide /Peatoimetaja Toivonen, Y. H./, Helsinki 1955;
II köide /Toivonen, Y. H., Itkonen, E., Joki, A. J./, Helsinki 1958;
III köide /Itkonen, E., Joki, A. J./, Helsinki 1962;
IV köide /Itkonen, E., Joki, A. J./, Helsinki 1969;
V köide /Itkonen, E., Joki, A. J., Peltola, R./, Helsinki 1975;
VI köide /Itkonen, E., Joki, A. J., Peltola, R./, Helsinki 1978;
VII köide /Tanner, S., Cronstedt, M./ Sanahakemisto, Helsinki 1981.

Zhiganov 1976 = Zhiganov M. F. Pamjat' vekov. Saransk 1976.

Toivonen, EH = Toivonen, J. H. Etymologisia huomioita // Virittäjä 1953, 4. vihik. Helsinki 1953.

TRS = Tatarsko-russkij slovar'. Moskva 1966.

UEW I-III = Rédei, K. Uralisches etymologisches Wörterbuch. I köide, Budapest, 1988; II köide - 1988; III köide - 1991.

Fasmer, I-IV = Fasmer M. Ètimologicheskij slovar' russkovo jazyka. I köide. Moskva 1964; II - 1967; III - 1971; IV - 1973.

Wichmann, TTW = Wichmann, Y. Tscheremissische Texte mit Wörterverzeichnis und Grammatikalischem Abriss. Finnisch-Ugrische Gesellschaft. Helsingfors 1923.


Märkused:
1. Ülevaate aluseks on diplomitöö - Sarv, K. Rõivastusalane sõnavara mordva keeltes (Eesti Rahva Muuseumi kogude põhjal). Diplomitöö. Tartu, 1995. (Käsikiri TÜ uurali õppetoolis ja Eesti Rahva Muuseumis)

2. Kuna ülevaade on koostatud Eesti Rahva Muuseumi käsikirjalistes kogudes leiduva mordva rahvariiete alase terminoloogia põhjal, siis ei hõlma ta kogu mordva rõivastusalast sõnavara. Käsitletud sõnavara on kirja pandud pika ajavahemiku jooksul (esimesed mordva rahvariidekomplektid laekusid ERM-i kogudesse juba 1912. a.), terminid pärinevad kogu mordvalaste asualalt. Terminitele on lisatud täpsed andmed nende kogumise kohast (see võimaldab ühtlasi vajaduse korral kindlaks määrata, millisesse keelde või murdesse termin kuulub) ning viited, mis osutavad nende paiknemisele muuseumi kogudes.

3. Kuigi terjuhani ja karatai rahvariided on mordvapärased, ei ole neid etnograafilisi gruppe käesolevas ülevaates käsitletud, kuna 1) nad on loobunud oma keelest ning mordva keeli käsitleva töö seisukohalt ei paku nad huvi, 2) ERM-i kogudes ei ole nad esindatud.

4. Rõivastusalased terminid on jooksvalt numereeritud. Terminid on alapeatükkide kaupa järjestatud ladina alfabeedi järgi, olenemata sellest, millises tähestikus termin üles on kirjutatud. Nõrgad klusiilid (g, b, d) on paigutatud oma tugevate vastetega kokku nagu etümoloogilistes sõnaraamatutes tavaks.
Arvukatest foneetilistest märkidest ja erisümbolitest tingituna on etümoloogia esitatud .gif piltidena.
Lühendid:
araab - araabia k.
bashk - bashkiiri k.
dem. - deminutiiv
e - eesti k.
een - eenetsi k.
eL - lõunaeesti m.
end. - endine
ieur - indoeuroopa
k - komi k.
k. - küla
kam - kamassi k.
kas - kasahhi k.
kd - köide
kirg - kirgiisi k.
krj - karjala k.
kub - kubermang
lp - lapi k.
lpArj - lapi k. Arjeplogi m.
lpI - lapi k. Inari m.
lp Kld - lapi k. Kildini m.
lpKo - lapi k. Kolta m.
lpL - lapi k. Luulaja m.
lpN - lapi k. Norra m.
lpR - lapi k. Rootsi m.
lpU - lapi k. Uumaja m.
lv - liivi k.
m - mari k.
md - mordva k-d
mdE - ersa k.
mdM - moksha k.
mk. - maakond
mns - mansi k.
nee - neenetsi k.
nga - nganassaani
obl. - oblast
raj. - rajoon
slk - sölkupi k.
sm - soome k.
s-u - soome-ugri
tat - tatari k.
tshuv - tshuvashi k.
türg - türgi k.
udm - udmurdi k.
uig - uiguuri k.
ung - ungari k.
v. - vald
vdj - vadja k.
vn - vene k.
vps - vepsa k.