Moksha naise ehted: sõlg sülgam, monetat', krgan' pirf. Mordva ANSV, Zubovo Poljana raj., Mordovski Pimburi k. J. Karm, 1984. (Fk 2086:104)


Ehted


Mordva naiste rahvariiete juurde kuulus väljapaistval hulgal ehteid. Neid kanti palju, vaatamata majanduslikule olukorrale, kuid rikkamate ehetes oli rohkem hõbedat.


Kinnitusfunktsioonidega ehteks oli sõlg, mida nimetati sülgamo, sülgam.
/Sõlgamo 'sõlg (vasest, hobuserauakujuline)', Tatari ANSV, Tsheremshani raj., Mordva Afonkino k. (Pk, kd B 2 : 294); sülgam 'rinnaehe (trapetsikujuline, rahadega kaetud)' mdM, Mordva ANSV, Zubovo-Poljana raj. (end. Pensa kub., Narovtshati mk.), Mordovski Pimburi k. (Pk, kd B 12 : 286)./
Sõlgi on mordvalastel kahesuguseid. Moksha sõlgedele on iseloomulik sõle külge kinnituv vaskplaat, mille küljes ripub rikkalik ehteosa. Sõle küljes on lai pärlikude, mille küljest ripuvad alla vaskkettidest narmad, mille otsas on näit. mängurahad või kuljused.Ersalastele on iseloomulik nn hoburaudsõlg. I. Manninen tsiteerib Pallast: "Erza naistel "kinnitatakse harilik ülisärk kaelal väikese ja rinnal suure sõlega, mille küljes ripub nii raske pärlide ja vasknööpide kude, ja peale selle nii palju väikesi kette maksupennidega, väikeste kelladega ja teiste kõlinatega, et kogu mordva ülikond vähemalt nii raskeks saab kui ühed hobuseriistad."" (Manninen 1929 : 138)Rinnaehe sjulgam. Mordva ANSV, Zubovo Poljana raj., Mordovski Pimburi k. J. Karm, 1984. (Fk 2086:98)


Mokshalastele olid omased pärlitest kraed ja rinnaehted - võrgud, mida nimetati tsifks, tifks või krgan'pirf.
/Tihvkus 'kaelaehe', Pensa kub., Krasnoslobodski kr. (Pk, kd B 1 : 44); krgan'pirf 'rinnaehe (isoleertorutükkide, plasthelmeste ja uute rahadega)' mdM, Mordva ANSV, Zubovo-Poljana raj. (end. Pensa kub., Narovtshati mk.), Mordovski Pimburi k. (Pk, kd B 12 : 293); karganpirf 'rinnaehe (suur)' mdM, Mordva ANSV, Zubovo Poljana raj., Mordovski Pimburi k. (EA 224 : 200-201)./
Moksha naise ehted: krgan' pir'f (B149:80), monetat', gajtan, kaelakeed. Mordva ANSV, Zubovo Poljana raj., Mordovski Pimburi k. J. Karm, 1984. (Fk 2086:236)


Krgan' pir'f katab kandja õlad ja rinna ning koosneb U-kujulisest kraeosast, mis on moodustatud mitmevärvilistest geomeetriliselt kokku seatud pärlitest, ning krae küljes rippuvast hõredast müntidest ja vasktraatidest võrgust.

Rinnaehe krgan' pirf. Valmistatud ca 1940. a. Mordva ANSV, Zubovo Poljana raj., Mordovski Pimburi k. J. Karm, 1984. (Fk 2086:33)Kaelaehe gajtan. Mordva ANSV, Zubovo Poljana raj., Mordovski Pimburi k. J. Karm, 1984. (Fk 2086:88)


Nii ersa kui moksha naised kandsid kaelaehteid, mille külge oli kinnitatud rist. Neid nimetati gajtan. Pael, mille otsas rist rippus, võis olla kas mitmevärvilistest geomeetriliseks ornamendiks seatud helmestest või värvilisest siidpaelast.
/Gajtan 'rinnaehe (helmeskee risti või mündiga või mõlemaga)' mdM, Mordva ANSV, Zubovo Poljana raj., Mordovski Pimburi k. (EA 224 : 201); kirgava-lenta 'kaelaehe ristiga', Ufa kub. ja kreis (Pk, kd B 1 : 28)./


Võrgutaoliste rinnaehete hulka kuulub pajaravan'-krgan'ä. (Heikel 1899 : XVI)
/Bojaravan' kargane 'kaelaehe (helmeskeest võrk, mille servas mündiimitatsioonid)' mdM, Mordva ANSV, Kovõlkino raj., Staroje Pshenevo, Tshekassevõ Poljanõ, Novoje Pshenevo ja Mordovskaja Avgura k. (EA 224 : 230)./
Pluuspõll: zapon; peaehe: ashkotf (B 151 : 14); suur kaelaehe: bojaravan' krgane; kaelaehe: kaval alga krjoskane (B 151 : 12). Mordva ANSV, Kovõlkino raj., Mordovskie Avgurõ k. J. Karm, 1985. (Fk 2131 : 28)


Mordva ehete hulgas esineb ka õlaehteid. Õlaehe lapaske kujutab endast võrkhelmeskeed. Õlaehe krjoskal aga oli paarisehe ja koosnes vaskkettidest, värvilistest helmestest ja nööpidest. Üks ehe rippus paremal õlal risti üle rinna vasaku käe alt läbi, teine samuti vasemal õlal. (Belitser 1973 : 126)
/Lapaske 'helmesvõrkkee' mdM, Mordva ANSV, Kovõlkino raj., Staroje Pshenevo, Tshekassevõ Poljanõ, Novoje Pshenevo ja Mordovskaja Avgura k. (EA 224 : 230); kalal alga krjoskane 'õlaehe' mdM, Mordva ANSV, Kovõlkino raj., Staroje Pshenevo, Tshekassevõ Poljanõ, Novoje Pshenevo ja Mordovskaja Avgura k. (EA 224 : 230)./


Peale kaela- ja õlaehete kannavad mordva naised veel mitmesuguseid keesid - pärlitest, rahadest-müntidest jne.
/Krgane 'helmed' mdM, Mordva ANSV, Ruzavka (Ruzajevka) raj., Suzgärge (Suzgarje) k. (Pk, kd B 3 : 291); kir'gatat 'kaelaehe' mdE, Tatari ANSV, Kuibõshevi obl., Kljavlini raj., Novõje Sosnõ k. (Samaara kub., Bugulma v.) (Pk, kd B 13 : 314); onakerks 'kaelaehe', Pensa kub., Krasnoslobotski kreis (Pk, kd B 1 : 40); sijat' 'kaelakee' mdE, Kuibõshevi obl. (Samaara kub.), Kljavlini raj., Novõje Sosnõ k. (Pk, kd B 11 : 476); ärge e. erge 'kaelaehted (tehtud nääriehetest)' mdE, Mordva ANSV, Dubjonki raj., Povodimovo k. (Pk, kd B 18 : 267); monetat' 'kaelakee (hõbemüntidest)' mdM, Mordva ANSV, Zubovo Poljana raj., Mordovski Pimburi k. (EA 224 : 200)./
Peaehe tsjokt. Mordva ANSV, Zubovo Poljana raj., Mordovski Pimburi k. J. Karm, 1984. (Fk 2086:89)Mordva peaehetest võib eristada meelekohal rippuvaid ehteid tsjokt, mis koosneb pika nööri külge kinnitatud kaurikarpidest ja nende otsas rippuvatest siidniidist tuttidest. (Kleeband 1986 : 56)
/Tsjokt 'peaehe (nöörile kinnitatud kaurikarbid, otsas tutid)' mdM, Mordva ANSV, Zubovo Poljana raj. (end. Pensa kub., Narovtshati mk.), Mordovski Pimburi k. (Pk, kd B 12 : 234)./


Mordva peaehteid on mõnikord raske peakatetest eristada. Peaehete hulka aga võib lugeda ehte ashkotf, samuti ehte pilisar ning ehte prjasure`.
/ashkotf 'peaehe' mdM, Mordva ANSV, Kovõlkino raj., Staroje Pshenevo k. (Pk, kd B 13 : 5); pilisar 'peaehe', Pensa kub., Krasnoslobodski kreis (Pk, kd B 1 : 43); prjasure` 'peaehe', Ufaa kub. ja kr. (Pk, kd B 1 : 10)./Peaehe ashkotf. Mordva ANSV, Kovõlkino raj., Mordovskie Avgurõ k. J. Karm, 1985. (Fk 2131:39)
Kõrvades kandsid mordva naised kõrvarõngaid pilkst, pilekst, mida osteti peamiselt kauplusest. Ise valmistati aasaga kõrva taha kinnitatavaid villasest lõngast või udusulgedest pallikesi puk, puh.
/Pil'ks 'kõrvarõngad' mdM, Mordva ANSV, Zubovo Poljana raj., Mordovski Pimburi k. (EA 224 : 201); buh 'kõrvaehe', Ufa kub. ja kreis (Pk, kd B 1 : 27)./


Rohkesti kanti sõrmes sõrmuseid surkst.
/Surks 'sõrmus' mdE, Mordva ANSV, Itshalki raj., Lobaski k. (end. Nizhni-Novgorodi kub., Lukojanovi mk., Potshinki v.) (Pk, kd B 14 : 369)./Allikad, kirjandus, lühendid