Siberi setode laulud

Mis nutad, minu südä?

Ansambel Lill: Maria Ossipova (e), Lidia Kondratjeva (k)

:,: Mis nutad, minu südä,
täis valupisaraid? :,:
:,: Ma ootan ma sul kroonu
ja ka temä valitsust. :,:
:,: Ku vaksalihe ruttan,
siih olĺ mul viimne tund. :,:
:,: Kolm korda kellä löödi,
rung sääl liikus koha päält. :,:
:,: Nelikümmend üüd ja päivä
mina sõitsin rungiga. :,:
:,: Ku viimäks sinnä jõudsõ,
kos olĺ korgõ kivimüür. :,:
:,: Säält saa-i ma inäp nätä’
kos jäi korgõ kodomaa. :,:
:,: Sinnä jäi mu esä-imä,
sinnä jäi mul kallikõ. :,:
:,: Sinnä jäi mul noorus, tervüs,
sinnä jäi minust õitsõma. :,:
:,: Mis nutad, minu südä,
täis valupisaraid? :,:

Vangilaul. Lauliku süda valutab, sest ta peab minema kodust kaugele vanglasse. Ta ei saa enam näha kodumaad, vanemaid ega kallimat.

ERA, DV 641, 653, 654 < Haida k – Andreas Kalkun, Anu Korb, Tiit Sibul, Astrid Tuisk 2008 < Olga Matvejeva, Lidia Kondratjeva, Maria Ossipova, Maria Peterson, Anna Kutšerenko, Tatjana Medetskaja.

Artiklid
Laulud
Heli 1987-1988
Heli 2007-2008
Video 2007-2008