Siberi setode laulud

Tütrik tüütäs nurmõ pääl

Olga Matvejeva (e) ja Maria Vassiljeva (k)

Tütrik tüütäs nurmõ pääl ja hoi-lii ljoo.
Tütrik tüütäs nurmõ pääl ja hoi-lii ljoo.
Olĺ täl perse hurvilõ.
Jänes mõtsah ehmatus...
Jänes karas turjulõ,
leie villa vallalõ.
Kaarnaq kotsil krunksõvaq,
varõsõq kotsil vaaksõvaq:
“Tulgõ-ga siiäq, tuurameheq,
saagu-ga siiäq, saibameheq!”
Sinnä-ga tulli tuurameheq,
sinnä-ga saivaq saibameheq.

Obstsöönse sisuga laulu fragment. Laul tütarlapsest, keda jänes põllul ehmatas.

ERA, DV 640, 652 < Haida k – Andreas Kalkun, Anu Korb, Tiit Sibul, Astrid Tuisk 2008 < Olga Matvejeva ja Maria Vassiljeva.

Artiklid
Laulud
Heli 1987-1988
Heli 2007-2008
Video 2007-2008