Siberi setode laulud

Küll olĺ kolõ ütsündä

Olga Matvejeva (e) ja Maria Vassiljeva (k)

:,: Küll olĺ kolõ ütsündä
ja külmäs küünüs magada. :,:
:,: Võtsin õhtu hoolõga
ja külä poole lippama. :,:
:,: Lätsi üle küläaia,
küläkoiraq hauksivaq. :,:
:,: Külänaine vällä tulli,
mullõ nuia näitsivä. :,:
:,: Tere, tere, külänaine,
kos on teie tütrikuq? :,:
:,: Mineq alla aida mano,
aidauss olĺ vallalõ. :,:
:,: Sääl saat jalgu puhata
ja armsat juttu ajada. :,:
:,: Mõnõ käest võit küsüdä,
kas lupat tullaq minulõ. :,:
:,: Ku sa lupat tulla mullõ,
anna suud ma sinulõ. :,:
:,: Ku sa ei lupaq tulla mullõ,
anna-i suud ma sinulõ. :,:

Ah taa om Kiisla Timmo laul. Śoo Mikule ka tähendas, Mikk ka k´au üle aidu.

Paljudele Venemaal elavatele rahvastele tuntud meloodiaga esitatud naljalaul. Poisil on külm üksinda magada ja ta läheb õhtul küla peale. Külanaised kurjustavad esmalt noormehega, kuid juhatavad ta siis aita tüdrukute juurde. Poiss lubab selle neiu ära võtta, kes talle suud annab.

ERA, DH 114 (27) < Haida k – Andreas Kalkun, Anu Korb, Tiit Sibul, Astrid Tuisk 2008 < Olga Matvejeva ja Maria Vassiljeva.

Artiklid
Laulud
Heli 1987-1988
Heli 2007-2008
Video 2007-2008