Siberi setode laulud

Kadrilaul

Bulatnova koor: Maria Petrova (e), Anna Bogdanova (k)

Võtamõ Kadri vällä!

Läämeq Kadriq minemähe, kadrikoo-kadrikoo,
läämeq Kadriq minemähe, kadrikoo-kadrikoo.
Kadrikõisi, sandikõisi.
Kadriq ommaq kavvõst tulnuq:
läbi suu, sumba-samba,
üle pikä pilliruu,
läbi kalõ kastõhaina.
Kastõhaina kaala lõigas,
pilliruugu pisti silmä / silmä lõigas.
Kadrikõsõq, sandikõsõ,
laskõq Kadri piislemmä,
Kadri latsi lämmähe.
Kadril küüdseq külmetäseq,
Kadril varbaq valutasõq.
Tereq, ussi uibunõ,
ussõ piidaq pihlakutsõq,
tereq, livvaq, tereq, lavvaq,
tereq, ahi ammussuu.
Aŕa-ks näe, aŕa kae:
siih om herräq viil hingänüq,
provva latsõq puhanuq.
Aŕa võisõ Võro tarõ,
hämssi hüä häärbäni.
Angõq meele andista,
pallõ palĺo uskuvata.
Lääme Kadriq minemähe,
lääme tõõsõlõ talolõ.
Kadri ommaq kavvõst tulnuq.

Õigeusklike setode rahvakalendris on tähistatud kadripäeva kas hilise eesti laenu või muistse katoliku aja pärandina. Laulus kurdavad Kadrid oma raskel teekonnal saadud vigastuste üle ja paluvad tuppa külmunud liikmeid soojendama.

Sisenedes tervitatakse aupaklikult nii ust, ukspiita, ahju kui majakraami ning kiidetakse pererahva kõrget päritolu. Enne lahkumist vabandatakse märjaks tehtud põranda pärast. Laulul on seto kadrilaulule tüüpiline kadrikoo refrään.

ERA, FAM 631 B (1), 631 A (5) < Bulatnova k – Igor Tõnurist 1987 < Maria Petrova, Anna Bogdanova, Nadežda Andrejeva, Anna Grigorjeva, Matrjona Spirodonova.

Artiklid
Laulud
Heli 1987-1988
Heli 2007-2008
Video 2007-2008